👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och livsfrågor

Skapad 2017-08-16 15:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Arbete med identitet och självbild
Grundskola 5 Svenska Religionskunskap Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att reflektera över kamatskap, vad du tycker är rätt och fel, vem du är och träna på att våga stå för det du tycker. Du kommer också att få samtala om känslor och livsfrågor.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • beskriva dig själv ur olika synvinklar, tex  egenskaper, intressen och din familj nu och i framtiden.
 • ta ställning i till vad du tycker är rätt och fel i moralisk dilemman.
 • se din roll i små och större sammanhang tex i liten grupp och i klassen.
 • visa förståelse för andras känslor och åsikter

Mål

Du ska:

 • deltaga aktivt på lektionerna.
 • kunna beskriva dig själv ur olika synvinklar, tex egenskaper, intressen och din familj nu och i framtiden
 • träna din förmåga att se din roll i små och större sammanhang tex i liten grupp och i klassen.
 • träna din förmåga att reflektera över dina egna och andras känslor och åsikter.
 • träna din förmåga att föra resonemeng om olika frågor som rör känslor och livsfrågor.

Arbetssätt

Vi kommer att ta upp begrepp som tex etik, moral, rätt och orätt, solidaritet.

Vi kommer att se på film och samtala om filmens innehåll

Du kommer att Både skriftligt och muntligt fundera kring hur du är idag och över hur du vill att ditt liv ska bli och vad du vill att det ska innehålla.

Du kommer att få träna på att beskriva dig själv och andra med olika egenskaper.

Du kommer att få fundera och ta ställning till olika påståenden om dig själv och även ta ställning i olika etiska dilemman (värderingsövningar)

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • deltaga aktivt på lektionerna.
 • reflektera.
 • argumentera för din åsikt.
 • föra resonemeng.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh