Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7

Skapad 2017-08-16 15:46 i Norrtullskolan Papperskorgen
Grundskola 7 – 9 Historia
"Den som inte intresserar sig för politiken låter sig styras av dårar" Grekiskt ordspråk.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Under en period så ska du arbeta med;

 • Samlare, jägare och fiskare
 • De första städerna
 • Den första staten
 • Antikens Grekland
 • Romarriket

Hur ska vi göra detta?

Arbetet är upplagt enligt följande;

 • Film ”Människans historia” 2 lektioner.
 • Powerpoint ” Människa blir människa”
 • Reflektion och sammanfattning.
 • Powerpoint ”Den första staten”
 • Powerpoint ”Antiken och romarriket”
 • Kortare filmer om Antiken och Romarriket.
 • Arbetsblad om Mesopotamien, Antiken och Romarriket.
 • Arbetsområdena avslutas med två mindre prov. 

Varför ska vi göra detta?

I Läroplanen står det; Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och använd.

Vad kommer jag att bedöma (förmågor)?

 • Hur väl du kan använda dig av ämnesspecifika ord (begrepp)
 • Hur väl du kan se samband mellan olika tidsperioder
 • Hur väl du kan se orsaker och konsekvenser om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.

Filmklipp

 

 

Betygsmatris historia

 

E

D

C

B

A

Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer

 

Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer

 

Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhällets förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.

 

 

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhällets förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.

 

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhällets förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.

Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter

 

Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter

 

Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter

Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.

 

Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.

 

Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historia kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.

 

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika uppfattningar om historia kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.

 

Du kan diskutera på ett välutvecklat t sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika uppfattningar om historia kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.

Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

 

Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

 

Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

Uppgifter

 • Powerpoint "människa blir människa"

 • Powerpoint "Den första staten"

 • Powerpoint antiken

 • Powerpoint Romarriket

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: