👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5

Skapad 2017-08-16 15:54 i Husensjö skola Helsingborg
Ett arbete om Europa där du får lära dig om kontintenten, länder, städer, naturtillgångar. Du tränas också att jämföra och se likheter och lära dig begrepp och ord.
Grundskola 5 Geografi
Världsdelen Europa.

Vi studerar hur den är formad, dess gränser, bergskedjor, floder och hav. Vi lär oss om Europas länder, natur- och kulturlandskap, naturresurser, befolkning och levnadsförhållanden.

Innehåll

Förmågor

Du ska kunna hantera information, söka, samla, sortera
Du ska träna dig i att analysera, förklara orsaker, jämföra, se likheter och skillnader se samband
Du ska kunna kommunicera, samtala, motivera, presentera
Du ska träna din förmåga till begrepp, kunna förstå olika begrepp och kunna använda dem

Innehåll undervisning

Vi använder oss av faktaböcker, kartböcker, söker fakta på nätet och ser på film.

Vi studerar världsdelen Europa och Europas olika länder.

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

Vi arbetar i kartboken och studerar dess uppbyggnad med färger, symboler och skala och att det finns olika kartor; topografiska och tematiska kartor.

Vi tar reda på namn och läge på Europas länder och huvudstäder, samt viktigare öar, vatten och berg. Vi läser om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och vad det kan ha för betydelse.

Vi fördjupar oss i ett arbete där vi tar reda på fakta om ett valt land, och lär oss att göra jämförelser med ett annat land. Vi studerar då levnadsvillkor, till exempel olika tillgång till naturresurser, hur länderna är formade, invånarantal, var de flesta bor och vad länderna producerar.

 

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

 • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan länder i Europa genom att fokusera på naturlandskap, naturresurser, befolkning, levnadsförhållanden och statsskick 
 • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i Europa och vad det får för betydelse för människor
 •  din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, tolka och använda olika sorters kartor
 • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som floder, bergskedjor, slätter, inlandsklimat, kustklimat, tidvatten, industri, service, naturtillgångar, energikällor, folkmängd, statsskick, monarki, republik, demokrati, diktatur, ö, halvö, natur- och kulturlandskap, levnadsförhållanden.
 • Ditt förhållande och utveckling i ämnet, vilka kunskaper du har om världsdelen Europa, dess länder, gränser, bergskedjor, större floder och hav.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa, matris

-----> Steg 1
-----> Steg 2
-----> Steg 3
Namngeografi
Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar eller ögrupper, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan namn och läge på några av Europas länder samt viktigare öar eller ögrupper, vatten, berg, regioner och orter.
Du kan namn och läge på 20 av Europas länder, 15 huvudstäder, 4 icke självständiga öar eller ögrupper, 10 vatten (sjöar, floder och hav) och Europas 2 högsta toppar.
Du kan namn och läge på 35 av Europas länder, 25 huvudstäder, 6 icke självständiga öar eller ögrupper, 20 vatten (sjöar, floder och hav) samt Europas 2 högsta toppar och 4 bergskedjor.
Natur och klimat
Du känner till vad som påverkar klimatet i Europa och vilka olika utseenden detta ger i naturen.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du kan namnge ett område eller land med mycket åkermark och ett med mycket berg.
Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du kan även förklara varför temperaturen är lägre på hög höjd. Du kan namnge två områden eller länder med mycket åkermark och två med mycket berg.
Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du kan även förklara varför temperaturen är lägre på hög höjd. Du förklarar också vad som menas med kustklimat och inlandsklimat. Du kan namnge två områden eller länder med mycket åkermark, två med mycket berg samt två med kustklimat och två med inlandsklimat.
Begrepp
Du känner till begreppen kring försörjning, naturtillgångar, energi, vatten, natur, kartbok, statsskick & politik, människor och religion.
 • Ge  E 6
Du känner till några av begreppen kring försörjning, naturtillgångar, energi, vatten, natur, kartbok, statsskick & politik, människor och religion.
Du känner till många av begreppen kring försörjning, naturtillgångar, energi, vatten, natur, kartbok, statsskick & politik, människor och religion.
Du känner till de flesta av begreppen kring försörjning, naturtillgångar, energi, vatten, natur, kartbok, statsskick & politik, människor och religion.
Statsskick och politik
Du känner till de olika sätt på vilka Europas länder styrs. Du känner även till olika samarbeten över gränserna inom Europa (t.ex. Schengen och NATO)
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du känner till statsskicken monarki och republik och kan redogöra skillnaden mellan dem. Du kan redogöra vilket statsskick några länder har.
Du känner till statsskicken monarki och republik och kan redogöra skillnaden mellan dem. Du kan redogöra vilket statsskick 15 länder har. Du känner till vad ett parlament är och hur det fungerar. Du kan redogöra för ett samarbete mellan läder i Europa.
Du känner till statsskicken monarki och republik och kan redogöra skillnaden mellan dem. Du kan redogöra vilket statsskick 25 länder har. Du känner till vad ett parlament är och hur det fungerar. Du kan redogöra för några samarbeten mellan läderna i Europa.
EU
Du känner till varför EU finns. Du känner till vad som krävs för att få vara med. Du känner till hur beslutsfattandet i EU går till.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du känner till vad EU är och varför det finns.
Du känner till varför EU finns. Du känner till en del av vad som krävs för att få vara med. Du känner till en del om hur beslutsfattandet i EU går till.
Du känner till varför EU finns. Du känner till mycket om vad som krävs för att få vara med. Du känner till mycket om hur beslutsfattandet i EU går till.
Naturtillgångar och energi
Du känner till de platser i Europa som är rika på naturtillgångar och du känner till vilka naturtillgångarna är. Du känner till vilken huvudsaklig energikälla länderna använder och varför.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du känner till någon plats i Europa som är rik på naturtillgångar och du känner till vilken naturtillgången är.
Du känner några platser i Europa som är rika på naturtillgångar och du känner till vilka naturtillgångarna är.
Du känner till de flesta platser i Europa som är rika på naturtillgångar och du känner till vilka naturtillgångarna är.
Regioner
Du kan redogöra fakta och känna till likheter och skillnader kring följande regioner och stater: Norden och norra Europa, östra Europa, västra Europa, centrala Europa & södra Europa. Du ska även känna till äldre regioner som Sovjetunionen, Jugoslavien samt Väst-/Östtyskland.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan berätta om någon likhet och/eller skillnad inom och mellan de flesta av regionerna. Du känner till någon äldre region och kan berätta något om den.
Du kan berätta om några likheter och/eller skillnader inom och mellan de flesta regionerna. Du känner till flera äldre regioner och kan berätta något om dem.
Du kan berätta om flera likheter och/eller skillnader inom och mellan de flesta av regionerna. Du känner till de flesta äldre regioner och kan berätta flera saker om dem.