👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2017-08-16 16:40 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Vi ska arbeta med arbetsområdet retorik och kommunikation.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Hur får man fler att lyssna på vad man säger? Finns det tips som man kan tänka på när man ska prata inför en grupp? Hur får jag fram mina åsikter på bästa sätt? Detta och mycket mer kommer vi arbeta med i detta arbetsområde i svenska och svenska som andraspråk. 

Innehåll

Inledning

Redan under Antiken förstod man vikten av att kunna prata väl och övertygande. Tips och triix, övningar och uppgifter är sådant vi kommer arbeta med under detta arbetsområde. 

Övergripande mål ur kapitel 1 och 2

Förankring i kursplanens syfte

Här kopplar du de ämnesspecifika förmågor som är aktuella för området.

Centralt innehåll

Konkretisering av centrala innehållet

Du ska lära dig:

 

 • skriva ett valfritt tal
 • kunna framföra ditt tal utifrån stödorden på ett begripligt sätt
 • sortera och bearbeta ditt stoff
 • kunna skriva stödord utifrån din text till din muntliga presentation
 • samla stoff
 • att kunna stå inför en grupp och tala
 • att samtala i mindre grupper

Undervisning/arbetssätt

I undervisningen kommer vi att:

 

 • genomgångar om vad kommunikation och retorik är
 • praktiska övningar där du får träna på att hålla tal och att vara publik
 • ge kamratrespons 
 • ha lärarledda lektioner där du får tips och idéer om hur du bäst framför ditt tal
 • ha samtal i mindre grupper och i helklass.

Bedömning

Se bedömningsmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för retorik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnes-relaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardags-relaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig presentation
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du visar detta genom att du har en egen åsikt om ämnet och dina argument fungerar och stödjer sig på dina egna tankar.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du visar detta genom att du använder fakta/logik för att ge tyngd till dina argument.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du visar detta genom att du motiverar, argumenterar och drar slutsatser genom att använda fakta och tidigare kunskaper för att få fram ditt budskap.