👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperioden på Droppen ht-17

Skapad 2017-08-16 17:14 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
I undersökningsperioden vill vi lära känna barnen och hitta deras erfarenheter och intressen. Detta för att sen gå vidare och starta upp ett projektarbete kring vårt mål i Natur & Teknik.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 170818 av Maj-Britt, Veronica och Lotta


Var är vi? 

Gruppen består av barn från två olika avdelningar som nu ska sammanfogas till en Droppe-grupp. 

Miljön behöver ses över för att passa barnens behov. Vi observerar barnens lek i början för att sedan skapa lärandemiljön utefter barnens intressen.

Vi delar gruppen i tre aktivitetsgrupper där barnen får reflektera kring vad de är intresserade av, vad de vill göra på förskolan, vad är naturkunskap, vad de vill veta mer kring vad gäller naturvetenskap och teknik m.m.


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Både barn och vuxna ska lära känna varandra och bilda en homogen grupp. Vi vill skapa en grupp där man samarbetar, respekterar och lyssnar på varandra. Alla barn ska vara delaktiga och ha inflytande över vilka regler som ska finnas på avdelningen samt vara med och utforma lärmiljön. 

Vi vill hitta ett område för projektarbete där barnens intressen är i fokus och de stimuleras till nytt lärande och utvecklar ny förståelse.


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Samarbetsövningar och gemensamma lekar. 

Vi delar gruppen i mindre reflektions- och aktivitetsgrupper för att alla ska komma till tals och lära känna varandra.

Samråd med barnen där vi samtalar om regler, barnens behov och hur vi vill skapa vår gemensamma lärmiljö.

Vi använder oss av tankekarta för att få syn på barnens fundringar. Vi dokumenterar genom foto och text på dokumentationsvägg samt i barnens lärlogg och blogg. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016