Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT-17

Skapad 2017-08-16 19:48 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
To be able to read, write, speak and understand the English language we need to use the language and work with it. Let´s use C.S Lewis and Roald Dahl as our tutors and learn as much English as possible.

Innehåll

NÄR?

Vi kommer att arbeta med detta under hela höstterminen. Titta i det bifogade dokumentet för mer specifika tidsramar.

VAD?

VI ska träna oss på att läsa engelska texter, skriva engelska texter, prata om engelska texter på engelska, förstå talad engelska.

VARFÖR?

 • Syfte
 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Men även för att engelska är ett språk som nästan alla behöver i sitt yrkesliv och/eller på sin fritid. 

HUR?

Vi ska arbeta med filmen Narnia The Lion, the witch and the wardrobe samt läsa boken och göra jämförelser mellan de två.

Vi ska arbeta med filmen Matilda samt läsa boken och göra jämförelser mellan de två.

Kopplat till dessa filmer, text och bok kommer vi att ha uppgifter i form av läsförståelsefrågor, översättningar, sammanfattningar, teater, högläsning, tyst läsning, boksamtal med mera.

Uppgifter

 • Chapter 2

 • Chapter 3

 • Chapter 11

 • Chapter 12-15

 • Chapter 2

 • Chapter 4

 • Chapter 15

 • Chapter 7

 • Chapter 7

 • Chapter 16

 • Chapter 16

 • Chapter 11

 • Chapter 1

 • Chapter 3

 • Chapter 1

 • chapter 4

 • Chapter 8

 • Chapter 8

 • Chapter 5 and 6

 • Chapter 5 and 6

 • Chapter 15

 • Final Assignment

 • Final Assignment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska HT-17

-->
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå men är på väg mot en godtagbar nivå.
-->
Du har uppnått en godtagbar nivå och är på väg mot en högre nivå.
-->
Du har upp nått en högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
-->
Du har uppnått en ännu högre nivå och är på väg mot ytterligare en högre nivå.
Förstå tal
Du kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Du kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Du visar ännu inte din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du ännu inte välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Du kan ännu inte välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egna produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egna produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egna produktion och interaktion
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egna produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Du kan ännu inte förtydliga och variera din kommunikation, bearbeta, och kan ännu inte göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan du ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan du ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Du kan ännu inte välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Du kan ännu inte kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan ännu inte göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: