👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 5 kapitel 1: Myter, sägner och legender

Skapad 2017-08-16 20:35 i Kopperskolan Stenungsund
Kapitel 1 i "Simsalabim 5", där vi jobbar med myter, sägner och legender. Vi jobbar även med grammatik - ordklasser och bokpresentationer/recensioner.
Grundskola 5 Svenska
Du kommer att få lyssna på olika sägner och myter från runt om i världen. Du kommer att få öva på att skriva en sammanfattning, ett referat, en recension. Du kommer även att öva på din läsförståelse och att kunna hitta bra och säker information på internet. Läxorna kommer att kopplas till det vi jobbar med varje vecka.

Innehåll

Kunskapskrav

Muntligt berättande

-Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om texter.

Lyssna
-Kunna samtala om sådant du känner till genom att framföra egna åsikter.


Läsa
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: sägner och myter.
-Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: textanalys.
-Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap.
-Kunna hitta information och förstå hur den kan användas.

Skriva
-Kunna använda regler för språkriktighet: Ordklasser.
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Referat
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Recension.
-Kunna skriva berättande texter med beskrivningar: Miljöbeskrivning.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6