👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2017-08-16 20:41 i Kopperskolan Stenungsund
Arbetsområde om fem världsreligioner. Samt historiska nordiska religioner.
Grundskola 6 Religionskunskap Historia

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om fem kända världsreligioner. Med hjälp av det du lär dig kommer du lättare förstå människor från andra delar av världen som du möter ute i samhället. Därför är det viktigt att känna till de olika religionerna och vad de står för.

Mål med arbetet

Du ska lära dig mer om begreppen religion och livsåskådning. Du ska lära dig se likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och buddhismen. Arbetet omfattar bl.a. religionernas ritualer, levnadsregler och heliga platser. Du ska utveckla din förståelse för hur olika livsfrågor kan skildras i de olika religionerna samt vad religion kan betyda för människor.

Arbetssätt

Vi jobbar mycket utifrån elevrnas egna frågeställningar. Vi använder filmer och tidningsartiklar som utgångspunkt för diskussion. Vi jobbar med informationssökning och sammanställning av fakta från faktaböcker och internet, tillsammans i hela klassen, parvis eller i mindre grupper.

Redovisningsform

Var och en redovisar skriftligt eller muntligt inför andra och dokumenterar samtidigt kunskaperna i ett skrivhäfte.

Bedömning

Genom läxförhör, redovisningar och elevers självbedömning samt test/prov.

Reflektioner

Pedagogisk beskrivning av arbetsområdet

Övergripande mål och riktlinjer, från Lgr-11

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6