👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudie av skolgården

Skapad 2017-08-16 21:25 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 6 Geografi
Vår skolgård ska byggas om. Er uppgift är att studera den nuvarande skolgården för att kunna framföra åsikter inför ombyggnationen samt ge förslag på en framtida lösning.

Innehåll

Vad är tanken med en skolgård? Ditt uppdrag är att studera och dokumentera den nuvarande skolgården. Fundera över följande:

Vad ser du när du studerar skolgården? Var finns barnen?
Vad är bra med skolgården? Vad är inte bra?
Leder skolgården till det som är tanken med den?
Är skolgården säker? Vad ser du?
Är skolgården tillgänglig för alla?
Finns det områden som skapar osäkerhet och utsatthet?
 
 
Studera, dokumentera och analysera det du ser. Sammanställ dina observationer och redovisa de i form av en kort text med bilder. Ge även förslag på lösningar, rita gärna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6