Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap, klimat och klimatzoner

Skapad 2017-08-17 07:53 i Vallåsskolan Halmstad
En LPP som beskriver ämnesområdet kartkunskap och gradnät i årskurs 7.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Nu kommer du få möjligheten att lära känna vår jord ännu bättre! Hur ser världskartan ut, hur påverkar klimatet hur olika människor lever runt om i världen och vilken världsdel är egentligen störst? Allt detta, och lite till, ska du få lära dig nu! Häng med på en resa runt vår jord!

Innehåll

Mål

I denna kursen ska du skaffa dig kunskap om och utveckla förståelse för:
1. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
2. Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.
3. Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, tex satellitbilder.

Arbetsgång

I denna kursen kommer vi främst att använda oss av kartböcker när vi arbetar med kartan och dess uppbyggnad.
Vi kommer även använda oss av läroböcker när vi arbetar med jordens klimat och vegetationszoner.  Vi kommer att ha undervisning i helklass, men även självständigt arbete samt gruppdiskussioner.

Bedömning

Din kunskap om olika geografiska begrepp kommer jag att bedöma under ett skriftligt kunskapstest 
Dina kunskaper om namngeografi, då du även visar att du har förmågan att beskriva lägen på olika geografiska objekt, kommer att bedömas under det skriftliga kunskapstestet.
Din förmåga att undersöka världen med hjälp av kartor och andra geografiska källor och gör detta på ett fungerande sätt kommer jag att bedöma när du arbetar självständigt på lektionerna med bla blindkartor.
Din förmåga att föra underbyggda resonemang om klimat och vegetetation i olika delar av världen kommer jag att bedöma fortlöpande under diskussioner i grupper samt helklass.  

 

Uppgifter

 • Texthäftet

 • Länk till quizlet och kahoot

 • Länk till quizlet och kahoot

 • Övning längd och breddgrader

 • Övning längd och breddgrader

 • Världskarta

 • Världskarta

 • Nordamerika

 • Kul att veta om Nordamerika

 • Instuderingsfrågor till boken

 • Klimat hjälpsidor

 • Klimat och väder (inlämning i unikum)

 • övning 8/11

 • Powerpoint om klimatzoner och vegetation

 • Powerpoint om klimatzoner och klimat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Halmstad Geografi - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: