Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träram med textilt motiv

Skapad 2017-08-17 08:21 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Textil bild med träram.
Grundskola 7 Slöjd
Träram med textilt motiv. ämnena trä textil och metallslöjd.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi Vi kommer att arbeta med en tavla med textilt innehåll och en träram

Konkreta mål:

Ide

ritning eller skiss

planering

dokumentation

Utvärdering

 

I träslöjden kommer vi arbeta med teknikerna

 • Ritningsteknik
 • mätning
 • uppritning med strykmått
 • bladning
 • filning
 • gerssågning
 • klyvning med stämjärn
 • slipning
 • ytbehandling

 

I textilslöjden kommer vi arbeta med teknikerna lappteknik, applikation och broderi.

 • mätning och uträkningar
 • lapptekniken gör eventuellt kvadrater, trianglar osv på sikespapper med vinkellinjal.
 • tillklippning av silkespapper och tyger
 • ihopsyning
 • strykning
 • applikationer görs utifrån skissen där både maskin- och handbroderi kan ingå.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Färgsätta och formge
 • komma på idéer och planera
 • Utföra tekniker med precision
 • Dokumentera och utvärdera
 • Tolka estetiska och kulturella uttryck

 

Undervisning:

 

Vi börjar med en gemensam lektion där vi visar olika exempel på färdiga tavlor och bilder. Därefter får ni fundera på hur ramen och motivet ska passa ihop på ett fint sätt. Sedan ritar ni ert motiv. 

Därefter delas ni upp i grupper och planerar ert arbete.

I träslöjden och textilslöjden får ni lära er ovanstående tekniker och eventuellt andra tekniker utefter egna idéer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: