Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2017-08-17 08:39 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 9 Teknik
Hur kommunicerar vi med varandra idag? När började människor kommunicera med varandra? På vilket sätt liknar kommunikationssätten varandra och hur skiljer de sig åt?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Du skall kunna:

Efter detta arbetsområde ska du

ha reflekterat över hur man tog kontakt med varandra förr, tex signaleldar, skrift på olika sätt, morse osv och vad som drev utvecklingen framåt.

veta vilka tekniker man använder för att ta kontakt idag och hur de har utvecklats, t ex datorns historia.

kunna reflektera kring fördelar och nackdelar med dagens sätt att kommunicera, t ex vårt snabba informationsflöde

kunna förklara följande ord och begrepp: kommunikation, morse-alfabetet,  radiovågor, digital/analog, LCD, virtuell, transistor, internet.

Undervisningen

Föreläsningar, powerpoint-presentationer, film, diskussioner, praktiska övningar (Morse och programmering), inlämning

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt lektionsarbete i diskussioner och praktiska och teoretiska övningar. Dessutom kommer du att få besvara följande frågor och skicka in till mig:

* Välj en av de gamla teknikerna hur man kommunicerade förr, t ex morse-alfabetet, runskrift, signaleldar. Beskriv hur den fungerade, hur den utvecklats genom tiden och vilka drivkrafter som ligger bakom utvecklingen.

* Välj ett kommunikationssystem, t.ex. dator, mobil, radio, TV, skriftspråket, beskriv hur detta system fungerar samt hur det har utvecklats.

* Vilka för- och nackdelar ser du med dagens snabba informations- och kommunikationsflöde? Motivera!

Lämnas in senast v.40

Uppgifter

 • Teknik

 • Teknik

 • Teknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: