Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vasatiden

Skapad 2017-08-17 08:45 i Vågbroskolan Papperskorgen
Tjoho
Grundskola 4 – 6 Geografi Religionskunskap Historia Svenska
Gustav Vasa och hans bravader.

Innehåll

Vi ska .....

Se filmer, läsa texter, diskutera. Skriva förklarande text.

Uppgifter

 • Gustav Vasa

 • Vem var gustav Vasa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6

Matriser

Hi Re Sv Ge
Tema Vasatiden

Du har delvis uppnått målet
Utvecklingsförslag
Du har uppnått målet
Du har uppnått målet med god marginal
Gustav Vasa och hans liv
Du ska kunna känna till Gustav Vasa och hur han påverkade Sverige under 1500-talet
Du kan med hjälp berätta något om Gustav Vasa
Du kan läsa mer hemma och fråga i skolan när du inte förstår .
Du kan berätta något om Gustav Vasa och hur han påverkade Sverige under 1500-talet
Du kan berätta utförligt om Gustav Vasa och hur han påverkade Sverige under 1500-talet
Stockholms blodbad
Du ska kunna berätta om Stockholms blodbad
Du kan till viss del berätta om Stockholms blodbad
Du kan läsa mer hemma och fråga i skolan när du inte förstår.
Du kan berätta om Stockholms blodbad
Du kan berätta om Stockholms blodbad och förklara bakgrunden till denna händelse
Martin Luther och reformationen
Du ska känna till Martin Luther och kyrkans roll på 1500-talet.
Du kan med hjälp berätta något om Martin Luther
Du kan läsa mer hemma och fråga i skolan när du inte förstår.
Du kan berätta om Martin Luther, reformationen och kyrkans roll under 1500-talet
Du kan berätta om Martin Luther, reformationen och kyrkans roll under 1500-talet och hur den förändrades
Jämför 1500-talet med idag
Du ska kunna jämföra företeelser under 1500-talet med hur det är idag
Du kan med hjälp se skillnader mellan 1500-talet och idag
Lär dig att lyssna och ta till dig av dina kamratersåsikter
Du kan berätta om skillnader mellan 1500-talet och idag
Du kan berätta om och ge flera exempel på skillnader mellan 1500-talet och idag

Hi Re Sv Ge
Gustav Vasa- matris

>>>
>>>
>>>
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vasatiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vasatiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: