👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 17

Skapad 2017-08-17 08:59 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med olika områden i Matte Direkt Borgen Vi kommer också att jobba med olika sorters problemlösningsuppgifter.

Innehåll

Planering Matematik åk 5 ht 17

 

v. 34-37 Stora tal (1)

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom detta talområde
 • använda metoderna ”rita en bild” eller ”prova dig fram”.
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet, prova gärna andra talsystem

 v. 38-40 Geometri (2)

 • räkna ut rektangels area
 • använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area
 • använda enheterna meter, km och mil
 • förstå och använda skala

 v. 41-43 Decimaltal (3)

 • vad decimaltal och ”en hel” innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

 v. 45-48 Vikt och volym (4)

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika enheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

 v. 49-52 Temperatur och diagram (5)

 • läsa av termometer
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde (medianvärde)
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

Vi kommer att varva lektionerna med olika sorters problemlösningar, där de får använda sig av de kunskaper de fått när de jobbat i sin arbetsbok. Samt fått undervisning i de olika områdena.

Eleven kommer att bedömas utifrån hur väl de behärskar de olika områdena. Detta gör vi med både test, prov och under lektionens gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6