👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sev Sev 1

Skapad 2017-08-17 09:04 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Service och bemötande

Innehåll

Ämnets Mål:

1. Kunskaper om olika olika servicesituationer.

2. Förmåga att bemöta kunder och eller gäster i olika servicesituationer samt värdera sitt bemötande

3. Förmåga att hantera positiva och negativa reaktioner i kontakter med kunder eller gäster.

4. Kunskaper om betydelsen av god produktkännedom och marknadsföring i servicesituationer.

5. Färdigheter i att utföra försäljningsteknik, exponering och presentationsteknik samt i att värdera sitt arbete och resultat.

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.

Bemötande, kroppspråk och språklig kommunikation i olika situationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.

Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.

Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.

Betydelsen av god kännedom om produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.

Grundläggande skyltning och presentationsteknik

Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

  • Ej namngiven