Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"The big five", De 5 stora förmågorna och en till.

Skapad 2017-08-17 09:20 i Vågbroskolan Söderhamn
Utifrån Lgr 11 har fem förmågor plockats ut, samt värdegrundsförmågan, det är dessa vi jobbar med i alla ämnen. varje månad kommer vi att fokusera på en förmåga lite extra. Vi kommer också att fokusera på förmågorna i Elevens val.
Grundskola 1 – 6 Matematik NO (år 1-3) SO (år 1-3) Teknik Musik Bild Engelska Svenska
Värdegrundande förmågor:

* Att vilja lära sig nya saker.

* Att lära sig mer.

* Att göra sitt bästa vid varje tillfälle.

* Att man bryr sig om varandra.

* Att hjälpa varandra.

* Att dela med sig till varandra av bland annat kunskap och tid.

* Det är bara du som kan vara dig själv.

Analysförmåga:

Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Förklarar och påvisar samband. Ser utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga:

Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga:

Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Procedurförmåga:

Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga:

Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Innehåll

Matriser

NO Sv Ma Tk Mu En Bl SO
"The Big Five"

VÄRDEGRUNDANDE FÖRMÅGA
ANALYS FÖRMÅGA
Ex: Att kunna ha en uppfattning om varför vi alla måste äta samt vad konsekvenserna kan bli om vi inte äter eller äter för mycket samt sambandet mellan att äta sötsaker och konsekvenser för tänderna.
Du beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden. Du kommer på lösningar på problem.
Du kan förklara och visa hur saker hör ihop. Du kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker olika.
Du jämför saker, hur dom är lika och olika varandra. Du kan också jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet.
KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Ex: Att kunna sammanfatta, samtala om, återberätta, besvara frågor om vad som hänt under dagen och om vad man åt till lunch.
Du kan och vågar diskutera det du tror på när andra berättar om varför de tror på något annat.
Du kan samtala, resonera och diskutera. Du kan redovisa ditt arbete för andra.
Du kan berätta varför du tycker som du tycker och gör som du gör. Du kan berätta vad du tycker så andra förstår.
BEGREPPSLIG FÖRMÅGA
Ex: Känna till innebörden i begrepp som livsmedel, bordsskick, måltid, näring, hälsa...
Du förstår vad begrepp och ord betyder
Du förstår vad begrepp och ord betyder och förstår hur de hör ihop
Du kan använda ord och begrepp i olika tillfällen och på nya sätt
METAKOGNITIV FÖRMÅGA
Ex: Om man har deltagit i matlagningen, dukningen, disken och något inte har fungerat perfekt, och då veta hur man kan göra i stället för att det ska gå bättre nästa gång.
Du funderar över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Du funderar över om informationen är viktig eller inte.
Du visar att du kan ta goda beslut. Du vågar testa dig fram. Du funderar över vad som är möjligt eller inte i olika situationer.
Du visar att du lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och du funderar över dem. Du väljer det bästa sättet att göra något för att få bästa resultat.
PROCEDUR FÖRMÅGA
Ex: Att veta hur man använder olika köksredskap som kastrull och stekpanna samt hur man använder kniv och gaffel...
Du kan söka efter och samla ihop information du vill ha. Du kan sortera information du hittat på ett bra sätt.
Du funderar över om informationen du hittat är rätt och riktig för att veta om du kan använda den.
Du ver skillnaden mellan fakta och åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: