Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sköldpaddans pedagogiska planering ht-17

Skapad 2017-08-17 09:29 i Lillkyrka förskola Örebro
Förskola
Babblarna ska inspirera och vara verktyg till att hjälpa oss att nå de prioriterde målen.

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
   - Vad gör barnen ?

 

Vi har en ny grupp som består av tidigare Sköldpaddor och barn som kommer från Sjöhästen. Förra terminen arbetade vi mycket med Babbblarna på olika sätt. Eftersom barnen är intresserade av det kommer vi att fortsätta med det.

 

2. Syfte
   - varför ska vi jobba med det här?

Babblarna är ett bra sätt att fånga barnens intresse och uppmärksamhet vilket leder till utveckling och lärande.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Språkutveckling, naturvetenskap och teknik

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga?

Dela in barnen i små  grupper, använda naturen som verktyg, IT, Unikum, ICDP

Genom lek och exeriment. Litteratur, sång, ramsor, drama, rörelse, skapande, bygg och konstuktion mm

Vi pedagoger hjälps åt att ta ansvar för att nå målen.
   - Material?

Babblarfigurerna, litteratur  tex boken: ( Leka och lära naturvetenskap och teknik ute)

spel, olika rekvisita, sång och musik, IT, skapande material, naturmaterial, mm.

  

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vårterminen 2018 grovplanering 26/1

Vi  utgår från höstens planering och fortsätter utveckla vårt projekt inom de olika läroplansmålen med Babblarna.

Vi har lagt mycket fokus på språkutveckling genom uppgifterna vi fått via läslyftet. Utifrån det tänker vi gå vidare med dramatisering och film. T ex Film om känslor, sätta gränser. Lånar böcker om gränsättning och kränkning.

Vi behöver lägga mer fokus på naturkunskap och teknik under terminen. Dels genom naturskolans bok och annat material. Inom teknik kommer vi att forsätta utveckla programmering med bl a Blueboten. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: