👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning för Mat, måltider och hälsa åk 8

Skapad 2017-08-17 09:35 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I Hkk får du möjlighet att utveckla ett kunnande och skapande som rör mat och måltider. Vilka konsekvenser olika val har för din hälsa, miljö och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att samarbeta med olika personer.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Du kommer att tillaga och planera olika maträtter och lära dig grunderna i köket. Du kommer självständigt, och i grupp värdera arbetet där det är viktigt att kunna motivera sina val. Vi kommer även att baka med olika metoder. Vi arbetar med tema och olika näringsämnen och livsmedelsgrupper. Under terminernas gång kommer vi att ge er individuella samt kontinuerliga avstämningar mot betygskriterierna.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll:

 1. Mat måltider och hälsa
 2. Näringsämne
 3. Livsstil och hälsa
 4. Mattraditioner
 5. Livsmedelshantering

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att organisera, planera och tillaga olika måltider med hjälp av tallriksmodell och kostråd. Du lär dig matlagningstermer, olika matlagningsmetoder och att förstå recept och instruktioner. Du tränar på att samarbeta med olika kamrater. Du tränar på att skapa en bra samvaro kring måltiden samt blir medveten om hur maten och hälsan påverkar oss. Du tränar även på att reflektera över arbetsprocessen.
Vi pratar om miljö, väljer och lagar miljö- och säsongsanpassade måltider.

Bedömning

Eleverna bedöms kontinuerligt under lektionerna för sin förmåga att planera och tillaga måltider, samt sin förmåga att samarbeta. I dessa uppgifter bedöms elevens förmåga att motivera och resonera kring måltider, miljö och ekonomi. I samtal och diskussioner visar eleven sin förmåga att resonera, diskutera, argumentera och ta ställning till olika påstående.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Matris för hem- och konsumentkunskap

E
C
A
Planera och tillaga måltider
Kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med **viss** anpassning till aktivitetens krav
med **relativt god** anpassning
med **god** anpassning
Metoder
Kan använda metoder på ett **i huvudsak** fungerande och säkert sätt
**relativt väl** fungerande och säkert sätt
**väl** fungerande och säkert sätt
Livsmedel
Kan använda livsmedel på ett **i huvudsak** fungerande och säkert sätt
**relativt väl** fungerande och säkert sätt
**väl** fungerande och säkert sätt
Utrustning/redskap
Kan använda utrustning på ett **i huvudsak** fungerande och säkert sätt
**relativt väl** fungerande och säkert sätt
**väl** fungerande och säkert sätt
Hälsa, ekonomi, miljö
Väljer tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
**utvecklade** motiveringar
**välutvecklade** motiveringar
Arbetsprocess, resultat
Kan ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och resultatet
**utvecklade** omdömen
**välutvecklade** omdömen
Varierade och balanserade måltider, individuella behov
Kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
**utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang
**välutvecklade och väl** underbyggda resonemang
Hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
**utvecklade och relativt väl** underbyggda
**välutvecklade och väl underbyggda** resonemang