Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi : Kartkunskap, åk 7

Skapad 2017-08-17 09:37 i Österbyskolan Östhammar
Arbetsområdet går igenom våra vanligaste karttyper och den information som ryms där. perioden avslutas med ett individuellt arbete om ett område/land där du kan visa dina kartkunskaper..
Grundskola 7 – 9 Geografi
Kartor är förenklade bilder av verkligheten, där just de saker som kartan vill visa finns med men inget annat. Det finns en mängd olika typer av kartor som kartor över befolkning, klimat och naturtyper. Med hjälp av kartorna lagrar vi alltså kanske inte all men väldigt mycket av den kunskap vi har om världen. Detta gör kartan till geografiämnets i särklass viktigaste hjälpmedel vilket i sin tur innebär att du behöver kunna känna dig trygg med hur olika typer av kartor läses av och tolkas.

Innehåll

Introduktion

Kartor är förenklade bilder av verkligheten, där just de saker som kartan vill visa finns med men inget annat. Det finns en mängd olika typer av kartor som kartor över befolkning, klimat och naturtyper. Med hjälp av kartorna lagrar vi alltså kanske inte all men väldigt mycket av den kunskap vi har om världen. Detta gör kartan till geografiämnets i särklass viktigaste hjälpmedel vilket i sin tur innebär att du behöver kunna känna dig trygg med hur olika typer av kartor läses av och tolkas.

 

Arbetsgång

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som är tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Fältstudie av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.


Examination

Sedan är det dags för dig att visa dina kartkunskaper i ett individuellt arbete om ett land och att göra en fältstudie.

Kunskapskrav

Se matris.

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift

 • fördjupning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

E
C
A
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster
Du kan utforska och beskriva enkla geografiska mönster av till exempel handel och kommunikation.
Du kan utforska och beskriva förhållandevis komplexa geografiska mönster av till exempel handel och kommunikation.
Du kan utforska och beskriva komplexa geografiska mönster av till exempel handel och kommunikation.
Jordens livsmiljöer
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Geografiska källor
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor, teorier och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor, teorier och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor, teorier och modeller på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: