👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyfte

Skapad 2017-08-17 10:28 i Solhagens Förskola Öckerö
Förskola
Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Med språk-,läs-och skrivutveckling menas, i detta sammanhang, att barn i förskolan på ett lekfullt sätt ges möjlighet att möta olika texter och dela med sig av upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer. Läs-och skrivutveckling kan stimuleras på många sätt i förskolan, exempelvis genom berättande, skapande eller utforskande med hjälp av digitala verktyg.

Innehåll

 Läsåret 2017/2018 kommer vi på Solhagensförskola arbeta med Läslyftet ( se länk)

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/forskolepersonal/laslyftet-i-forskolan-1.259751

Maria Semrén kommer att, tillsammans med rektor Elisabeth, gå utbildningen under hösten 2017 och sen leda arbetet tillsammans med kollegorna.

Fortlöpande information kommer under hösten.