👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2017-08-17 10:41 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel.

Innehåll

Hur och när kommer vi att arbeta med detta?

Under veckorna 38, 39, 40 och 41 kommer att fördjupa oss i etik och moral.
 

Vi kommer att arbeta med ämnesspecifika ord och begrepp.

Vi kommer att samtala och skriva texter där vi diskuterar olika etniska och moraliska frågor utifrån olika händelser från det vardagliga livet. Här övar ni er förmåga att resonera kring olika etiska dilemman samt att använda er av de ord och begrepp som hör till ämnet.

Vi kommer att använda oss av religionsböckerna, se filmer och So-rummet (på nätet).

Avslutningsvis kommer ni att få välja ett etiska dilemman för att skriva en berättande text där ni resonerar om ett vardagligt moraliskt problem.

Bedömning sker kontinuerligt i muntliga diskussioner, genom ett prov och i den avslutande skrivuppgiften. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Etik och Moral

Religionskunskap

E
C
A
Moraliska frågor
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
Etiska begrepp
 • Re  4-6
Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.