Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditori 1

Skapad 2017-08-17 10:55 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Bageri- och konditorikunskap
Grundkursen i konditiori där ni tar de första stegen mot målet på examensdagen i åk3, att bli anställningsbara bagare och konditorer.

Innehåll

Särskild vikt läggs vid punkterna 7 och 8 i ämnets syfte. Se skolverkets styrdokument nedan,

7. Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.

8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

 

Här har vi lärare förenklat lagtexten från skolverket så det blir lättare att förstå vilka fokuspunkter vi har i just den här kursen,

· Jobba på liten yta och hålla rent och snyggt på och runt sin arbetsplats. 

· Hålla naglar klippta, ingen nagellack, inga ringar på fingrar, inga armband, noga med handtvätt, rena arbetskläder, skor som bara används i bageriet, mössa, uppsatt hår.

· Stå på båda fötterna när man arbetar, ej hänga över bordet, lätt böjda knän, om möjligt använd höj och sänkbara bord för att få rätt arbetshöjd.

· Använd rätt verktyg till rätt maskin, rätt verktyg till rätt ändamål, aldrig springa i bageriet, aldrig leka med råvaror (mjöl är inte bra att få i ögonen).

 

Metodhandledning

 

Vispa: Färdigheter i hur man vispar ett stabilt skum. Maräng, anslag, smörkräm

Stryka: Färdigheter i hur man använder en palett för att stryka upp tårtor, bakelser, biskvier mm

Glacera: Färdigheter i hur man glacerar bakverk med hjälp av en palett.

Kavla: Färdigheter i hur man tillverkar kavlade degar. Färdigheter i hur man hanterar en kavlingsmaskin.

Spritsa: Färdigheter i hur man hanterar en spritspåse och tyllar för att skapa önskade mönster. Färdigheter i att kunna portionera med en spritspåse. Färdigheter i att kunna tillverka både stora och små spritspåsar av papper.

Pikera: Färdigheter i att kunna göra en liten pikeringsstrut. Färdigheter i att kunna göra enkla mönster med en pikeringsstrut.

Rulla: Färdigheter i att kunna rulla degar och massor till jämna rullar.

Temperera: Färdigheter i olika metoder att temperera choklad.

Fodra: Färdigheter i att kunna fodra formar med mördeg.

Skära: Färdigheter i att kunna skära och portionera jämna storlekar på degar, bakelser, bitar mm

Blanda: Färdigheter i hur man blandar massor utan att riskera klumpar.

Forma: Färdigheter i hur man tillverkar enkla former med hjälp av händerna. Kula, droppe, päron.

Doppa: Färdigheter i att doppa konditoriprodukter i choklad,non-temp, fondant e.dy

Uppgifter

  • Detaljplan

  • Produkter

  • Momentprotokoll

Matriser

Bag
Konditori 1

E
C
A
Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt.
Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av god kvalitet.
Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar
Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Förmåga att välja och hantera råvaror.
Eleven väljer i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt sätt.
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med enkla omdömen
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Kunskaper om bröd, bakverk och konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver översiktligt bröds och bakverks historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven beskriver bröds och bakverks historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven beskriver utförligt bröds och bakverks historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: