Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning (kap1) & Algebra (kap2)

Skapad 2017-08-17 10:56 i Söndrumsskolan Halmstad
Arbetsområde: Kapitel 1 och 2. Tidsperiod: Vecka 34-43 Läromedel: Z-boken
Grundskola 9 Matematik
Arbetsområde: Kapitel 1 och 2. Läromedel: Z-boken

Innehåll

Taluppfattning och tals användning (kap1) & Algebra (kap2)

Arbetsområde: Kapitel 1 och 2.
Läromedel: Z-boken

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Taluppfattning och tals användning (kap1) 

  • hur vårt talsystem är indelat i grupper.
  • utföra beräkningar med negativa tal
  • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform.
  • utföra beräkningar med tal i potensform.
  • samband mellan prefix och tiopotenser. 
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang. 

 Algebra (kap2)

  • egenskaper och användning av variabler.
  • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer.
  • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt.
  • förenklar uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser.
  • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar.
  • använda ekvationer för att lösa problem.
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.

Centralt innehåll-kopplingar till läroplan

 

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Arbete både enskilt och i grupp
 • Arbete i läroboken

Uppgifter

 • planering kapitel 1

 • Diagnos 1

 • Diagnosfacit

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning (kap1) & Algebra (kap2)

F
E
C
A
Begrepp
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du har bristfälliga kunskaper för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang/
Kommunikation
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska uttrycksformer.
Du använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: