Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Sjöhästen 2017

Skapad 2017-08-17 11:01 i Lillkyrka förskola Örebro
Förskola
Under läsåret 2017/2018 har hela förskolan bestämt sig för att arbeta med Babblarna. Vi utgår från varje babblares ämnesområde och arbetar med dessa utifrån barnens intressen och behov. Bibbi är matematiker, Babba är språkkunnig, Bobbo är rörelseexpert, Diddi är en kreativ skapare, Dadda är natur och teknik kunnig, Doddo tycker om trygghet och är en bra kompis. Eftersom det är många barn som är nya och skolas in lägger vi mycket fokus på att få en trygg barngrupp

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Vi började arbeta med babblarna förra terminen och märket ett stort intresse hos barnen så vi tänkte fortsätta utveckla projektet under den kommande terminen.

    - Vad gör barnen ?

Eftersom att vi skolar in nya barn så fokuserar vi på att få en trygg barngrupp och ser vad de har för intressen och behov.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Ett bra material att arbeta med för att få med alla läroplansmålen på ett roligt och lärorikt sätt. Ett projekt som vi tror kan fånga barnen.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Våra fokus områden är trygghet, språkutveckling, teknik och naturkunskap.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi strävar efter att få en lugn och trygg inskolning genom att dela gruppen i mindre grupper, fördela sig i rummen och ute. Vi hjälper barnen att sätta ord på saker och på vad vi gör tex vid påklädning, matsituationen eller vilan. Vi sjunger, läser sagor och gör Babblar-berättelser. 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?

   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?

Uppgifter

  • Avsnitt 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: