👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och Medeltiden år 4

Skapad 2017-08-17 11:07 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
- Vikingarnas levnadsvanor och resor i Världen. - Hur Sverige utvecklades under medeltiden. Från små byar/gårdar till de första städerna. Hur man levde, åt och arbetade.

Innehåll

Visa lärande:

 Du ska delta aktivt i diskussioner och vid genomgångar, göra olika arbetsuppgifter i häften och en presentation av arbetsområdet i en sammanfattande text tillsammans som ska presenteras för föräldrarna.

 Mål:

 ■ Du ska ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

 ■ Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.

 ■ Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 ■ Du kan använda historiska begrepp.

Så här ska vi arbeta:

 Du ska få undervisning i helklass och genom grupparbete, titta på filmer, delta i diskussioner och få träna på att söka fakta.