Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema 1: Introduktion till det svenska rättssystemet

Skapad 2017-08-17 11:13 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Juridik
Varför behövs regler? Vilka regler gäller i Sverige och hur hittar vi dessa? Vad kan jurister egentligen och hur blir man en bra jurist? Hur fungerar domstolarna i Sverige? Dessa och andra avgörande frågor ska vi diskutera och försöka komma fram till vettiga svar på under kursens första tema :)!

Innehåll

Kursens första tema är tänkt att skapa en övergripande förståelse för hur det svenska rättssystemet fungerar. Vi kommer att diskutera vilka olika slags regler vi har och vad som händer om vi bryter mot dessa. Något annat som tas upp är vad som kännetecknar en duktig jurist och även framgångsrik student i privatjuridik på gymnasienivå:)! Domstolarna är såklart centrala för det svenska rättssystemet så vi kommer att prata en del om dessa och vilka viktiga s.k. rättsprinciper som deras verksamhet bygger på. Något som intresserar många människor är brott och straff, vi kommer därför också att ta upp lite straffrätt i det här temat. (För den som vill ha mer av detta rekommenderas varmt kursen rätten och samhället!)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om centrala rättsområden.
  Jur
 • Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
  Jur
 • Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.
  Jur
 • Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur
 • Centralt innehåll
 • Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.
  Jur  -

Matriser

Jur
Tema 1: Introduktion till det svenska rättssystemet

Aktuella kunskapskrav för Tema 1

A-nivå
C-nivå
E-nivå
Juridiska begrepp och diskussion
Ej aktuellt på detta avsnitt!
Eleven redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Juridisk problemlösning
Utifrån komplexa fallbeskrivningar löser eleven med gott resultat olika problem inom privatjuridiska områden. Eleven motiverar sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument.
Utifrån fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat olika problem inom privatjuridiska områden. Eleven motiverar sitt lösningsförslag med välgrundade argument.
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat olika problem inom privatjuridiska områden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: