👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft, åk 7, vt 18

Skapad 2017-08-17 11:58 i Victoriaskolan Grundskolor
Kraft är ett välbekant vardagsbegrepp, men inte lika lättbegripligt som man kan tro.
Grundskola 7 – 9 Fysik
En kraft kan få något att röra sig, men också att stanna. Newton förstod att det är en osynlig kraft som får äpplet att falla och som håller oss kvar på jorden. Vi använder Ugglans NO FYSIK (Kapitel "Mekanik"; de nio första avsnitten). Vi kommer bland annat att lära oss om rörelse, hastighet, tyngdkraft, massa, motkraft, friktion, tyngdpunkt, fallbanor, tröghet och centrifugalkraft.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 •  I våra genomgångar kommer du med hjälp av genomgångar, en digital lärobok, instuderingsfrågor och filmer lära dig om kraft och rörelse 
 •  Du kommer att genomföra undersökningar
 •  Dokumentera undersökningar 
 •  Utvärdera 
 •  Samtala och diskutera frågor som rör kraft och rörelse

 

Veckoplanering

 

Vecka

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Tillfälle 3

V. 17

kap 6.1. Rörelse

s. 168 - 169

kap 6.1. Hastighet

s. 170 - 171

Kap 6.2. krafter skapar rörelse

s. 172 - 173

V.18

 

Kap 6.2. massa och tyngd, kraft och motkraft

s. 174 - 175

kap 6.2. friktion

s. 176 - 177

 

V.19

kap 6.2. tyngdpunkt

s. 178 - 181

 

 

V.20

kap 6.3. fritt fall och setelit banor

s. 182 - 185

kap 6.3. fritt fall och setelit banor

s. 182 - 185

Kap 6.4. tröghet och tvättmaskiner

s. 186 - 189

V.21

Final

Final

    PROV

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 •  Läxförhör och prov
 •  Övningar under lektioner
 •  Att delta i laborationer och skriva rapporter 
 •  Diskussionstillfälle

Kunskapsmål (Vad ska du kunna efteråt?)

Du ska lära dig 

1.  att identifiera flera olika slags krafter 

2.  att det är en förändring av krafter som skapar rörelser 

3.  hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, till exempel inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner 

4. hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter 

5. använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall  samtala och argumentera kring 

6. samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Uppgifter

 • Instuderingsuppgift 1 Ugglans fysik MEKANIK Översikt kraft

 • Instuderingsuppgift 2 Ugglans fysik MEKANIK Likformig rörelse

 • Instuderingsfrågor 3 Ugglans fysik MEKANIK Olikformig rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Rörelse och kraft ht17

Förmågan att samtal och diskutera
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden
med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument
på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
på ett sätt som för diskussionerna framåt.
på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågan att undersöka

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning
på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. r
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna
och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga att använda begrepp

Upptäckter och deras betydelse Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
E
C
A
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.