👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp

Skapad 2017-08-17 12:27 i Luthagens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola

Innehåll

Undersökningsfasen

Vi vill utforska småkryp och deras värld med naturvetenskap och de estetiska i språken i fokus.

Vad kan vi erbjuda barnen i undersökningsfasen:

Måla och skapa i ateljén med de material som finns där. (klister, saxar, färg, penslar, stämplar, olika typer av papper, glitter mm.)

Rörelse och dans, dansa till olika musik och takter, på vilka olika sätt kan vi röra oss.

Sagor och rollekar, hur kan vi använda fantasin i leken och utforskandet. Kan vi bygga ett spindelnät av hopprep tex. Och leka oss till utforskande och erfarenheter ? 

I naturen, Hur är vi medforskande när barnen är ute på gården och hittar ett djur eller undersöker en fråga. Pedagogen skapar tillsammans med barnen intressena och engagemanget som vi kan arbeta vidare med. Ex, Hittar vi maskar ute och intresse uppstår. Kan pedagogen fånga upp detta genom att ta med maskar in på avdelningen och skapa ett maskbo där vi kan undersöka maskarna vidare.

Pedagogrollen

Vi utgår från syftet och målen i aktiviteter och utforskandet. Pedagogen är medveten och kan styra och utmana barnen medvetet mot detta.

 

Syfte och mål vi arbetar mot (projektmodellen).

Syfte 

Genom att sammanbinda naturvetenskap och de estetiska språken få en förståelse för social och ekologisk hållbarhet.

Att aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemesamma demokratiska värderingar.

Att utmana barnen i deras utforskande att kunna förhålla sig kritiskt och föra resonemang med andra.

 

Mål

1-2 år, minnas, förstå ord och lyssna, berätta, dela med sig och hjälpa.

3 år, stanna i samtal med andra och kunna delta i resonemang kring hållbarhet.