👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt "Huset"

Skapad 2017-08-17 12:36 i Vänge skola Uppsala
Grundskola F – 6 Svenska
Det är dags för er att bli författare ! I år kommer du att få skriva en roman som handlar om ett hus och de människor som bor där och vad som händer.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • Att skriva texter med miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, känslor och egenskaper.
 • Att använda rätt tempus,  styckeindelning, stavningsregler och rätt skiljetecken.
 • Hur en kapitelbok kan vara uppbyggd som ett manus.  
 • Hitta den röda tråden så att boken håller temat och kapitlen hänger ihop.
 • Hur du kan få en illustration att passa och förstärka en text.

Hur ska vi lära oss detta?

 •  Du får en tydlig instruktion på varje kapitel som talar om vad som ska finnas med.
 •  Du få träna att bearbeta din text.
 •  Du få höra ett inledande kapitel som exempel för att få inspiration. 
 • Du får rita en bild till varje kapitel

  Du ska visa att du kan:

 • .Att du bearbetar och förbättrar under arbetes gång.
 •   Att du följer instruktionen.
 •  Att det finns en röd tråd, en sammanhängande handling.
 •  Använda rätt tempus, styckeindelning,skiljetecken och stavning.
 • Att bilden passar till din text.

(Genom att...)

 •  Slutresultat i din egen roman Huset.
 •  Bilderna är anpassade och stämmer med texterna.

Matriser

Sv
Matris - berättande text åk 5

E
C
A
Skriva, berättande text
 • Sv
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
 • Sv
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, person- och miljöbeskrivningar
 • Sv
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Illustrationer
Genom att enkelt kombinera din text med en bild som passar in kan du förstärka textens budskap.
Genom att på ett bra sätt kombinera din text med en bild som passar in kan du förstärka textens budskap.
Genom att tydligt och effektivt sätt kombinera din text med en bild som passar in kan du förstärka textens budskap.