Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2017-08-17 12:59 i Rindö skola Vaxholm Stad
Så här arbetar vi med SO i år 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Det här är en planering över hur vi arbetar med SO i år 1.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet SO ska du få träna din förmåga att:
- värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

- reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.                                                                                       

- vistas i trafiken på ett säkert sätt.                                                                                                                                

                                                                                                                                  


Arbetssätt

Vi tränar genom att:

 • vi har klassråd och elevråd
 • vi röstar i klassen i olika frågor och pratar om vad majoritet, minoritet och demokrati betyder.
 • vi arbetar med mänskliga rättigheter och barns rättigheter genom Barnkonventionen.
 • vi pratar och diskuterar elevnära frågor
 • vi samtalar kring miljöfrågor, t.ex. återvinning
 • vi skapar gemensamma regler
 • vi reflekterar och diskuterar tillsammans, och lyssnar på varandra
 • vi arbetar med trafikregler


Bedömning - vad och hur

Du kan visa din kunskap genom att

 • vara delaktig i arbetet att ta fram regler
 • delta på klassråd och elevråd
 • vara delaktig i diskussioner 
 • berätta om mänskliga rättigheter och om dina tankar och åsikter i frågor som gäller dig.

 

 

                         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: