👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsa, uppleva och njuta

Skapad 2017-08-17 13:03 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 1 Svenska
Upplev ännu ett äventyr med Mini och hans vänner!

Innehåll

Det här ska du få lära:

 • Att utveckla läsförmågan.
 • Att utöka ditt ordförråd.
 • Att fundera över (analysera) och lära dig känna igen vanligen återkommande språkliga strukturer.
 • Att känna igen vanligt återkommande ord och hur de stavas.
 • Att diskutera och fundera över innehållet i texterna.
 • Att komma med egna funderingar kring textens: Vad? Varför? Hur? Vad händer sen?

 

Så här ska du få arbeta:

 • Vi läser "Mini och den försvunna ringen" som följetong.
 • Vi använder tecken som stöd för att förstärka.
 • Vi diskuterar ord och dess innebörd.
 • Vi tittar på språkets uppbyggnad och form.
 • Vi diskuterar innehållet i texterna.
 • Vi drar paralleller till dig och dina egna erfarenheter.
 • Vi arbetar med lärandespel och lärprogram på IPad och dator

Så här ska du få visa:

 • Genom att läsa högt tillsammans vid våra lässtunder.
 • Genom att berätta och i möjligaste mån sammanfatta vad texterna handlar om.
 • genom att muntligt svara på innehållsfrågor.

 

 Syfte:

 • Att du ska utveckla din läsförmåga.
 • Att din nyfikenhet för böcker och berättelser ska väckas och att du genom att bli en god läsare ska utöka ditt ordförråd samt utveckla ditt språk och din läsförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3