Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktanalys ÅK 8 vt 2018

Skapad 2017-08-17 13:20 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Du ska göra en analys av en dikt som du har valt själv ur ett häfte med kända svenska dikter. Uppgiften görs skriftligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du har valt en låt och fått i uppdrag att analysera låttexten utifrån några referenspunkter du fått av mig i pappersform. Vi lyssnar nu på låtarna och du får redogöra för din analys.

Innehåll

Vad ska göras?

Vi har arbetat med lyrik. Vi har läst dikter och tränat på att skriva olika formar av dikter. Det gjorde vi innan jul och det vi gjorde då bedömdes och ingick i betyget för HT 17.  Vi fortsatte med temat dikter in i VT 2018 och då fick ni i uppdrag att välja en låt och sedan göra en textanalys av låten. 

Syfte 

se nedan

Centralt innehåll

se nedan

Uppgifter

 • Låttextanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för diktanalys enligt kunskapskraven för Svenska Lgr 11

Språkbehandling

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva en diktanalys med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en diktanalys med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en diktanalys med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Beskrivning av diktens innehåll och form samt tolkning av innehållet

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll och form
Genom att göra en enkel sammanfattning av dikten med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av dikten med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av dikten med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolkning
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du kan eventuellt också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Sammanfattande omdöme

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Du når inte kunskapskraven i den här uppgiften.
Du följer instruktionen på ett godtagbart sätt och når kunskapskraven för betyg E i den här uppgiften.
Betyg D Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för betyget C är uppfyllda i den här uppgiften.
Du följer instruktionen relativt väl eller väl och når kunskapskraven för betyg C i den här uppgiften.
Betyg B Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för betyget A är uppfyllda i den här uppgiften.
Du följer instruktionen väl och når kunskapskraven för betyg A i den här uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: