Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK BÅ åk8

Skapad 2017-08-17 13:22 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Planering för vt18.

Innehåll

Vi kommer under årkurs 8 arbeta med flera olika områden inom hem och konsumentkunskap. Vi kommer bland annat arbeta praktiskt men även teoretiskt utifrån privatekonomi och konsumentansvar och miljöpåverkan. De teoretiska delarna kommer att examineras genom en mindre skrivuppgift samt ett mindre test. Dessa är utspridda under terminens gång och datum kommer att finnas utlagda på unikum i god tid före testtillfällena.

 

Förankring i det centrala innehållet i Hem och kunsumentkunskapen:

Mat, måltider och hälsa

Konsumtion och ekonomi.

  • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

 Miljö och livsstil.

Uppgifter

  • Uppgift miljöpåverkan åk 8

Matriser

Hem- och konsumentkunskap år 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mat och måltider
Eleven tillagar måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven tillagar måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven tillagar måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder
Eleven använder metoder och livsmedel på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder metoder och livsmedel på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder metoder och livsmedel på ett väl fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Hälsa, ekonomi och miljö i måltiden
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Planering och utvärdering
Eleven planerar och ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven planerar och ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven planerar och ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Individuella behov i måltiden
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Konsumentekonomi
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Elev kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Elev kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Elev kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Hållbar utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: