Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6

Skapad 2017-08-17 13:28 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer främst att arbeta med läromedlet Magic 6. Den handlar om spännande saker som sker i den engelsktalande världen!

Innehåll

 

Under 6:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Magic 6 men även andra former av material. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i Magic Classbook..
...kunna lyssna och förstå det mest väsentliga i enkla texter och instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta på engelska om elevnära och vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll:

Vad?

Läsa enkla texter, främst från Magic 6 Classbook.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva enkla texter av olika slag ( t.ex. brev, beskrivningar).
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, i talkör,  osv.)
Utöka ordförrådet genom att läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur?

Vi arbetar i helklass, enskilt, i par, i  smågrupper och läser i talkörer,i "bikupa". Vi läser och lyssnar på texter och dialoger, ser på filmer, leker lekar, sjunger sånger, använder spel och dramatiserar dialoger. 

 

Detta kommer bedömas

Under året kommer bedömningen att koncentreras kring de nationella proven samt din förmåga att:


- prata och berätta om vardagliga och elevnära ämnen.
- lyssna och förstå det mest väsentliga i en uppläst text eller film.
- förstå innehållet i en engelsk text.
- kunna skriva meningar på engelska.
- kunna muntligt berätta/beskriva/samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor) om elevnära ämnen. 

 

 

Matriser

En
Bedömningsmatris åk 6 Engelska

Förmågor:

Läsa
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i olika slags texter.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter.
Lyssna
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare talad engelska.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i talad engelska.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i olika sammanhang.
Skriva
Du formulerar och uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar och uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du formulerar och uttrycker dig med flyt och visar att du har ett stort ordförråd och varierar din meningsbyggnad.
Tala
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande.
Du uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du uttrycker dig varierat, tydligt, sammanhängande och med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: