👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten retorikskola

Skapad 2017-08-17 13:52 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Svenska Samhällskunskap
Vad är retorik? Vi lär oss om retorik och tränar på att tala. Vi gör olika övningar som gör oss tryggare som talare.

Innehåll

Retorik är "läran om talekonsten" men också konsten att övertyga och påverka. Om man vidgar begreppet till konsten att slippa påverkas och konsten att fatta rätt beslut under andras försök till påverkan, har vi en möjlighet att genom retoriken ge våra elever ett medel för att kritiskt granska olika uttalanden.

 Syfte

Dessa förmågor och kunskaper berörs:

* att kunna diskutera och argumentera utifrån fakta

* att kunna uttrycka sig på olika sätt i tal och skrift

* att kunna anpassa språket efter syften, mottagare och sammanhang

* att utveckla ett tryggt, positivt klassrumsklimat

 

Arbetssätt

Vi tränar genom:

* Vi tittar på hur retoriken vuxit fram, från 2500 år sedan fram till idag. Hur kan vi använda retorik? Till vad kan det vara bra? Kan det vara dåligt? Vilka språkliga förebilder har vi? Anpassar vi språket efter olika situationer? 

* Vi undersöker olika tal och tittar på kroppsspråk, upplägg och syfte. Hur bygger man upp ett tal? Vi använder oss av Partesmodellen (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio, intellectio, emendatio) och Aristoteles triad (ethos, logos, pathos). 
* Vi lär oss olika saker man kan tänka på när man ska prata inför en grupp. 

* Vi tittar på avsnitt från UR.se, Retorikmatchen, och använder oss av övningar därifrån. Övningarna tränar oss i att bli tryggare talare. 

* Vi avslutar området med att planera ett tal och genomföra det.

Bedömning


Jag bedömer din:

* förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

* förmåga att delta i samtal och diskussioner

Detta gör jag genom att lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner. Jag fyller i din kunskapsutveckling i Nya språket lyfter.

Du bedömer din egen kunskapsutveckling genom:

 • kamratrespons
 • observationsschema i Nya språket lyfter

 Se även Kunskapskrav nedan!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6