Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkgrupper Blåklockan

Skapad 2017-08-17 14:00 i Regnbågen Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Vi vill ge barnen stimulans, styrning och vägledning när det gäller deras språkliga utveckling. Detta kommer vi att göra med samtal, berättelser, språklekar, diskussioner, sånger och sagor.

Innehåll

BAKGRUND

Vi vill ge barnen stimulans, styrning och vägledning när det gäller deras språkliga utveckling.
Detta kommer vi att göra med samtal, berättelser, språklekar, diskussioner, sånger och sagor.

MÅL

Våra mål är att barnen ska utöka sitt ordförråd och sin förmåga att berätta, samtala och kommunicera.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att ha samlingar 3 dagar/vecka där vi specifikt arbetar med språklekar, rim och sånger. I dessa samlingar deltar gruppens äldre barn samt de barn som visar stort intresse för språklekar.

Vi kommer att varje vecka presentera en ny ramsa som barnen får möjlighet att lära sig - Veckans ramsa.

Vi kommer att arbeta med språkgrupper varje vecka, där barnen delas in i mindre grupper. Här arbetar vi specifikt med begrepp, ordförståelse och samtal på ett lekfullt sätt och med konkret material.

Var tredje vecka åker vi på bussutflykt med två pedagoger och 7 barn. Under dessa utflykter finns stort utrymme för samtal om nya upplevelser, erfarenheter och ord som vi träffar på.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att fota, filma och skriva vad barnen säger och hur de reflekterar kring de aktiviteter de gör. Vi presenterar bilder i barnens lärloggar och i gruppens blogg, så att föräldrar och barn kan varar delaktiga i den läroprocess som sker i gruppen och för de enskilda barnen. 


UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Under arbetslagets reflektionstider kommer vi att kontinuerligt, under terminens gång utvärdera hur arbetet med språkgrupper går. Vi kommer anpassa arbetets gång utifrån barnens intressen.

I slutet av terminen utvärderar vi vårt arbete med språkgrupper tillsammans med barnen under en samling. Barnen får då se på bilder och filmer kring de aktiviteter vi gjort och vi diskuterar tillsammans vad de upplevt.

Vi i arbetslaget reflekterar sedan över processer som varit på en avdelningsplanering. Vi tittar tillbaka på blogg och lärloggar för att se hur vårt arbete med Språkgrupper fortlöpt samt hur vi kan utveckla arbetet framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: