👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och Barnkonventionen

Skapad 2017-08-17 14:17 i Hamburgsundskolan Tanum
Du ska få lära dig om vad som står i FN:s barnkonvention och vad det kan betyda för dig och för andra barn i världen.
Grundskola 2 Musik SO (år 1-3)
Kring FN-veckan kommer du att få lära dig mer om FN, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Innehåll

Mål - Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du kommer att få lära dig om FN, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Vad står FN för? Vad arbetar FN med? Varför skapades mänskliga rättigheter? Vad har barn för rättigheter? Hur har barn det i andra länder? Du kommer även att måla flaggor.

Du kommer att sjunga sånger med temat fred och eller barn.

Du kommer att:

läsa i lärobok, faktabok samt skönlitterärt. 

se på film.

diskutera.

måla.

 

Bedömning – Vad som ska bedömas och hur det går till.

Din förmåga att delta på lektionerna, bland annat i diskussioner. 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Du kommer att arbeta med detta tema under veckorna kring vecka 43.

Sånger övar du under flera veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3

Matriser

Mu SO
Musik

Elevens förmåga att delta i sång.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.

Mu SO
Bedömningsmatris i svenska, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Mu SO
Bedömningsmatris i SO, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.