Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 9 ht 2017

Skapad 2017-08-17 14:29 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Tyskan från tidigare år byggs på. Bland temana för de texter som du läser finns semesterresor, miljö och djur samt att du ska få ett större ordförråd för att prata och skriva om känslor på tyska. Du kommer att få jämföra villkoren för unga i Tyskland respektive Sverige - vad finns det för åldersgränser? Vad är likt och vad är olikt? Vi kommer att jobba med ordinlärning och -repetition med varierande metoder, där lagtävling mellan eleverna är ett av inslagen. Inom grammatiken kommer repetition av det som gåtts igenom tidigare, till exempel perfekt, bland det nya som kommer finns preteritum. Läroboken som används är Genau 4, fortsättningen på de senaste årens böcker. Datorn används som ett komplement, till exempel för att söka fördjupad information om ett område. Både böckerna och datorn måste vara med till varje lektion.

Innehåll

 

v. 35

 

Lektion 1

Böcker ut

Planering ut

Lagtävling ord 

I grupper:

 • prata om sommarlovet, med nödvändig repetition av perfekt

Enskilt:

 • påbörja arbete med repetitionshäfte

kasus, prepositioner, perfekt, småord som behövs för att uttrycka sig med flyt (delvis repetition, delvis nytt)

 

Lektion 2

Tillsammans:

 • jobba med s. 8-9 TB, huvudsakligen hörförståelse

I par:

 • jobba med s. 6-7 TB, läsa och översätta, diskutera
 • övning 2 s. 7-9 ÖB

 

Lektion 3

Skriv ner läxa

Verbböjning - översätt meningar i par, genomgång, fokus på att få verben rätt

Prepositioner

Se Führung durch den Kölner Dom Youtube

I par:

 • ta fram fakta från filmen och annat, jämför med någon av de mer kända domkyrkorna i Sverige 

Tillsammans:

 • vad för ordförråd behövs för att berätta om domkyrkan i Köln, kanske göra jämförelser? Skriv ner.

 

LÄXA:

 1. der Pfadfinder , - = scouten
 2. die Natur = naturen
 3. zelten = tälta
 4. das Zelt, -e = tältet
 5. der Stau, -s = kön
 6. die Autobahn, - en = motorvägen
 7. die Gegend, - en = trakten
 8. das Schild, - er = skylten
 9. besetzt = upptagen
 10. der Eingang, - e+ = ingången
 11. die Mücke, - n = myggan
 12. die Hölle = helvetet
 13. schwül = kvalmig
 14. erleben = uppleva
 15. hundemüde = dödstrött

 

v. 36

 

Lektion 1

Hörövning 22 Super

Frågor besvaras

Text C s. 10-11 TB

 • lyssna, läs 
 • gör övning 1 s. 13

 

Lektion 2

Lagtävling, arbete med repetitionshäftet

 

Lektion 3

Förhör

Skriv ner läxa

Enskilt:

 • läs igenom text C  s. 10-11 TB igen
 • övning 2 s. 14 ÖB
 • övning 3 s. 15 ÖB
 • övning 5 s. 16 ÖB 

 

LÄXA:

 1. mutig = modig
 2. der Schulhof, -e+ = skolgården
 3. damals = då, den gången
 4. die Ecke, - n = hörnet
 5. komisch = konstig
 6. gedacht = tänkt
 7. die Clique = innegänget
 8. verlangen = kräva
 9. klauen = stjäla
 10. unbedingt = till varje pris
 11. Feigling =fegis
 12. zischen = väsa
 13. gerannt = sprungit (particip av rennen)
 14. Angst haben = vara rädd
 15. trotzdem = ändå

 

v. 37

 

 

Lektion 1

Text 2A s. 16-17 TB

-lyssna, läs 

- diskutera i par

Enskilt:

 • övning 1 s. 19 ÖB
 • 2 s. 21 ÖB
 • 3 s. 21 ÖB
 • 6 s. 23-24 ÖB
 • 5 s. 23 ÖB

 

Lektion 2

Tillsammans:

 • 4 s. 22 ÖB
 • 8 s. 25-26 ÖB 

I grupper om 4:

 • 1 s. 11 ÖB

Enskilt:

 • öva på att skriva om sevärdhet - vilket ordförråd känns det som att du saknar, hur ska du bygga upp det? 

 

Lektion 3

Förhör

Skriva ner ny läxa

I par:

 • översätt text 2A s. 16-17 TB noga
 • gör övningarna s. 18 TB 
 • vad kan ni berätta om en situation då någon visat mod?

 

LÄXA:

 1. wischen = torka av
 2. der Schweiss = svetten
 3. die Stirn, -en = pannan (del av ansiktet)
 4. das Parfüm, -e = parfymen
 5. hervorragend = fantastisk
 6. mit jemand gehen = vara tillsammans med någon 
 7. der Anfang, -e+ = början
 8. schüchtern = blyg
 9. schnippen = knäppa
 10. der Schritt, - e = steget
 11. der Erwachsene, -n = den vuxne
 12. heiser = hes
 13. lächeln = le
 14. grinsen = flina
 15. hinterher = efteråt

 

v. 38

 

Lektion 1

Återkoppla till text 16-17 TB

 • peka på grammatiska fenomen, hur de dyker upp i texten

Text 2B s. 19-21 TB

 • lyssna, läs
 • övning 1 s. 29 ÖB
 • övning 3 s. 31 ÖB 

 

Lektion 2

Tillsammans:

 • hörövning 12 s. 28 ÖB

Enskilt:

-7 s. 25 ÖB

 • 9 s. 26 ÖB
 • 10 s. 27 ÖB
 • 11 s. 28 ÖB

 

Lektion 3

Förhör

Skriv ner ny läxa

Enskilt:

 • läs text s. 22-25 TB
 • översätt meningar om mod

Provinstruktioner ut

 

LÄXA

 1. der Schläger, - = racketen
 2. der Koffer, - = resväskan
 3. unser = vår, vårt
 4. das Dach, -er+ = taket
 5. wohin lege ich? = var ska jag lägga?
 6. leg = lägg
 7. vorn = där framme
 8. der Kofferraum, - e+ = bagageluckan
 9. springen = hoppa
 10. der Wagen, - = bilen
 11. das Obst = frukten (som kollektiv)
 12. die Tasche, - n = väskan
 13. der Autoschlüssel, - = bilnyckeln
 14. die Wanderschuhe = vandringskängorna
 15. der Schlips, - = slipsen

 

v. 39

 

Lektion 1

Prepositioner - repetera

s. 26-27 TB

 • lyssna, läs, para ihop frågor svar 

Enskilt: 

 • 1 s. 34 ÖB
 • 2 s. 35 ÖB 
 • allmänt pluggande till provet

 

Lektion 2

Plugga till provet


Lektion 3

Plugga till provet

 

v. 40

 

Lektion 1

Plugga till provet

 

Lektion 2

Muntlig del prov halva gruppen

Uppsatsdel prov halva gruppen

 

Lektion 3 

Muntlig del prov halva gruppen

Uppsatsdel prov halva gruppen

 

v. 40

 

Lektion 1

Hör- läsförståelse prov

 

Lektion 2

Glosor/grammatik/realiadel prov 

 

Lektion 3

Lagtävling ord

SuperBis

 

v. 41

 

Lektion 1

Genomgång om ordförråd runt miljö - eleverna får i viss utsträckning själva skapa en ordlista

Översätta meningar runt miljö/natur - skapa egna meningar

Genomgång om preteritum utifrån översatta meningar

 

Lektion 2

I små grupper:

 • 4C s. 38-40 TB, diskutera på tyska, muntligt skriv stödord
 • läs dikten s. 41 TB 

Utanför klassrummet:

 • provvisning en i taget

 

Lektion 3

Skriv ner läxa

Preteritum - dra igenom formerna

4A s. 34 TB

 • arbete i par läs texten högt, översätt, hitta preteritum

Enskilt:

 • 1 s. 51 ÖB
 • 2 s. 53 ÖB
 • 3 s. 53-54 ÖB

 

LÄXA:

 1. der Hase = haren
 2. der Wolf = vargen
 3. der Luchs = lodjuret
 4. der Fuchs =räven
 5. das Rentier =renen
 6. der Elch = älgen
 7. die Hase = haren
 8. der Igel = igelkotten
 9. die Ente = ankan
 10. das Zebra = zebran
 11. das Nashorn = noshörningen
 12. das Nilpferd/Flusspferd = flodhästen
 13. der Bär = björnen
 14. der Löwe =lejonet

 

v. 41

 

Lektion 1

Lagtävling ord

Jobba med att översätta meningar - diskutera i par, gå igenom

Wer 

 • genomgång
 • övning 4 s. 53 ÖB 

 

Lektion 2

Text 4B s. 36

 • lyssna, läs

I par:

 • läs texten 
 • besvara frågorna s. 37 TB
 • diskutera frågor om grammatiska fenomen och ordförråd i texten

 

Lektion 3

Förhör

Skriv ner läxa

I par:

- översätt text 4B s. 36 noga

 

 1. gestreift = randig
 2. gefleckt = fläckig
 3. der Flügel, - = vingen
 4. die Pfote, - n = tassen
 5. der Schnabel, - ” = näbben
 6. die Schnauze, - n = nosen
 7. das Maul, - ” er = nos (mule) på fisk, häst, nötkreatur
 8. der Pelz, - e = pälsen
 9. der Schwanz, - ”e = svansen 
 10. der Schopf, - ”e = tofsen
 11. der Haarpinsel, - = smal hårtofs, sådan som lodjur har på öronen
 12. die Kralle, - n = klon 
 13. der Pflanzenfresser, - = växtätaren
 14.   der Fleischfresser = växtätaren
 15. die Schuppe, - n = fjället (som en ödlas fjäll) 

 

v. 42

 

Lektion 1

Tävling med ord, sådana som hör till miljö 

I par:

 

Lektion 2

Tillsammans: 

I par:

 • 1 s. 54-55 ÖB
 • 2 s. 55 ÖB
 • 3 s. 56 ÖB
 • 4 s. 56 ÖB 
 • ha en tävling med att skapa en mening av orden på varje rad s. 56 ÖB. Vem lyckas få till en mening där alla fyra orden på en rad finns med på en minut? En poäng om man har fått till en mening, två poäng om grammatik och allting är rätt i den. 

 

Lektion 3

Förhör

Skriva ner ny läxa

I grupper om fyra:

 • öva på att skriva beskrivningar av djur, gissa vilket djur de andra beskriver
 • karta över zoo, öva på att fråga var djur finns

 

LÄXA:

 1. erlauben = tillåta
 2. einladen (delbart verb) = bjuda in
 3. reinlassen (delbart verb) = släppa in
 4. der Personalausweis = legitimationen
 5. der Türsteher, - = dörrvakten
 6. die Spielhalle = casinot
 7. harte Sachen = starksprit
 8. unbedingt = ovillkorligt
 9. die Schlange, -n = kön
 10. blass = blek
 11. weich = mjuk
 12. die Handbewegung = handrörelsen
 13. den Eintritt zahlen = betala inträde
 14. drin = därinne
 15. erleben = uppleva 

 

v. 43

 

Lektion 1

Lagtävling ord

Text 5A s. 44-45

 • lyssna, läs

I par:

 • översätt texten
 • diskutera; vad skiljer sig från svenska förhållanden
 • hitta grammatiska saker i texten, diskutera 

        modala hjälpverb

         prepositioner - vad styr de för kasus?

    skriv om meningarna så att något ändras

 

Lektion 2

Genomgång runt löst sammansatta verb

Hitta dem i texten s. 44-45

I par:

 • 1 s. 63 ÖB
 • 2 s. 63-64 ÖB
 • 5 s. 66 ÖB
 • 6 s. 66 ÖB 

 

Lektion 3

Förhör

Text 5B s. 46 TB

- lyssna, läs

I par:

 • diskutera texten, gör övningarna s. 47 TB
 • 3 s. 64 ÖB
 • 4 s. 65 ÖB 

 

v. 45

 

Lektion 1

Provinstruktioner ut

Plugga till prov

 

Lektion 2

Plugga till prov

 

Lektion 3

Plugga till prov

 

v. 46

 

Lektion 1

Muntliga delen prov halva gruppen

Uppsatsdel prov halva gruppen

 

Lektion 2

Muntliga delen prov halva gruppen

Uppsatsdel prov halva gruppen

 

Lektion 3

Hör- läsförståelsedel prov 

 

v. 47

 

Lektion 1

Glosor/grammatik/realiadel prov

 

Lektion 2

Se Der König der Löwen 

 

Lektion 3

Se Der König der Löwen

Provvisning en i taget utanför klassrummet

 

v. 48

 

Lektion 1 

Lagtävling ord

Text 9A s. 84-85 TB

 • lyssna, läs

I par:

 • läs högt, översätt, diskutera texten s. 84-85 TB
 • övningarna 1 och 2 s. 85 TB 
 • 3 s. 131 ÖB

 

Lektion 2

Text 9B s. 86-88 TB

 • läs i par

I par:

 • 1 s. 89 TB
 • 2 s. 134 ÖB

I grupper om fyra:

 • 2 s. 89 TB

Alla tillsammans:

- 5 s. 137 ÖB

 

Lektion 3

9D s. 92 TB

 • lyssna, läs
 • diskutera texten i par

Enskilt:

 • använd Internet till att hitta fakta om Tokio Hotel, skriv egna meningar om gruppen
 • läs texten s. 94-97 TB 

 

v. 49

 

Lektion 1

I grupper om fyra:

 

Lektion 2

Återkoppla till http://www.bz-berlin.de/weihnachten/12-kuriose-fakten-ueber-weihnachten 

Grupperna läser upp sina texter och berättar vad de har hittat för svar på frågorna

Lek med SuperBis 

 

Lektion 3

Introducera http://www.weihnachteninberlin.de 

 • elevpar ska skapa broschyrer på svenska som guidar till ett julfirande i Berlin

 

v. 50

 

Lektion 1

Broschyrer till julfirande i Berlin färdiga 

 

Lektion 2

Lagtävling ord

I par: 

 

Lektion 3

Se två avsnitt av Weihnachtsmann und co KG https://www.youtube.com/watch?v=Esy_uIfdUkw 

 

v. 51

 

Lektion 1

Se Bad Santa med tysk dubbning

Betygsprat en i taget

 

Lektion 2

Se Bad Santa med tysk dubbning 

 

 

Matriser

M2
Bedömningsmatris tyska år 9

F
E
C
A
Läsa
Du visar ännu inte att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Lyssna
Du visar ännu inte att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Du visar ännu inte att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Du visar ännu inte att du i tal kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Realia
Du visar ännu inte att du i enkel form kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan ännu inte göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: