👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier

Skapad 2017-08-17 14:33 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under v. 34-47 arbetar vi med dystopier. Hur ser din dystopiska version av framtiden ut? Vilka hot ser du idag som skulle kunna leda till en katastrof? Vad kan hända med makten i samhället? Hur skulle det påverka människor? Finns det någon som skulle våga trotsa systemet? Vi undersöker i vilka historiska sammanhang dystopier skrivs och vad det är som gör att vi vill skriva och läsa dystopier i olika tider. Vi går igenom typiska drag, som särskiljer genren från andra. Vi läser dystopier i bokcirkel, vilket avslutas med ett prov. Till sist skriver du en egen dystopisk berättelse, där du får skapa med hjälp av genrens inslag.

Matriser

Sv
Dystopier

F
E
C
A
Läsförståelse
Visar ej grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Resonerar ej om textens budskap.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Sammanhang
Saknar kunskap om verkets historiska och kulturella sammanhang.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
Innehåll: Genremedvetenhet
Texten håller sig ej till genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Språk: Ordval, variation
Språket är otillräckligt.
Texten visar ett ganska begränsat ordval. Några få ord eller idiomatiska uttryck används fel.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet. Texten visar prov på mycket god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Meningsbyggnad och styckeindelning
Meningsbyggnaden är felaktig. Texten saknar styckeindelning.
Meningsbyggnaden är enkel. Styckeindelning finns till viss del.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten är styckeindelad.
Meningsbyggnaden är varierad. Styckeindelningen är genomtänkt.
Skiljetecken och stavning
Skiljetecken saknas eller används fel. Texten innehåller allt för många stavfel.
Skiljetecken används, oftast korrekt. Stavfel förekommer i viss utsträckning.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Några få stavfel kan förekomma.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Berättande texter
Beskrivningar
Texten saknar beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Struktur
Texten saknar struktur.
Dramaturgin är enkelt uppbyggd. Början och slut hänger ihop. Enkla berättartekniska grepp används.
Dramaturgin är relativt komplext uppbyggd. I texten används berättartekniska grepp relativt väl.
Dramaturgin är komplext uppbyggd. I texten används berättartekniska grepp väl.
Text, bild och form
Eleven kan ej använda olika uttryckssätt för sina budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.