👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning 7A

Skapad 2017-08-17 14:39 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Planering matematik 7A

Kapitel 1 – Taluppfattning och tals användning

Centralt innehåll

 • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska sitationer och inom andra ämnesområden.

 

Viktiga begrepp i arbetsområdet

 • Naturliga tal
 • Jämna tal
 • Udda tal
 • Primtal
 • Delbarhet
 • Negativa tal
 • Olikhetstecken
 • Rationella tal
 • Bråkform
 • Blandad form
 • Decimalform
 • Positionssystemet
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Utvecklad form
 • Avrundning
 • Närmevärde
 • Överslagsräkning

 

Planering

Nedan finner du planeringen för arbetsområdet.

Kapitlet är indelat i sex olika avsnitt. Till varje avsnitt är avsatt två lektioner.

Den lektionen är avsnittet är beskrivet kommer att bestå av gemensamma diskussioner och genomgångar medan den tomma rutans lektion är avsedd mer för eget arbete.

Förberedelse.

För att komma så väl förberedd till en genomgång som möjligt så kan du titta på en instruktionsfilm som författarna till läroboken gjort. Dessa hittar du genom följande länk.

Försök att se filmen dagen innan genomgången av ett visst avsnitt så kommer du kunna delta mer aktivt i de gemensamma diskussionerna.

 

Undervisning

Lektionerna kommer att bestå av olika moment. Föreläsningar (förklara nya moment), eget arbete med bok eller annat material, problemlösning (enskilt och i grupp) och diskussioner. Nyckeln till att nå framgång i matematik är variation för att få olika ingångar till kunskap.

 

 

Läxor

Den huvudsakliga läxan är att se till att du håller dig i fas med planeringen. Ta gärna två tillfällen hemma per vecka och gör några extra uppgifter på det momentet vi arbetat med eller gör om någon uppgift du tyckte var svår. Detta gör att du förstärker dina kunskaper.

Du kan också göra de läxor som finns markerade i planeringen. Dessa innehåller blandade uppgifter som gör att du får träna begrepp och metoder som ligger utanför det aktuella arbetsområdet.

 

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper sker fortlöpande under lektionerna samt vid prov och inlämningsuppgifter.

 

 

 Förmågor

I matematik så finns det fem olika förmågor som du ska utveckla:

 • Begrepp – kunskap om olika matteord och deras betydelse.
 • Metod – i matematiken så finns det en mängd olika metoder för att göra olika typer av beräkningar.
 • Resonemang – att kunna föra och följa matematiska resonemang t.ex. hur olika saker hänger ihop med varandra.
 • Kommunikation – att på ett tydligt sätt kunna redovisa sina tankegångar så de är möjliga att följa för en annan person.
 • Problemlösning – förmåga att sätta sig in i ett problem och välja en lämplig metod för att lösa problemet.