Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media åk 7 ht 2017

Skapad 2017-08-17 14:54 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Svenska Samhällskunskap
Idag översköljs vi av information hela tiden. Vilken information väljer vi att ta till oss? Vad "missar" vi? Är den information vi får korrekt? Hur framställer vi oss själva på sociala medier? Hur påverkas vi av media?

Innehåll

 

Konkretisering av det centrala innehållet

Identitet och sociala medier 

- du funderar på vem du är och hur du vill bli uppfattad av omgivningen

- du funderar på hur du framställer dig själv på sociala medier

- du vet vad du får får göra och inte göra på olika medier

Medier och bilder 

- du ska veta vilka olika typer av medier det finns, t ex public service

- du ska veta vilka uppgifter media har t ex genom lagstiftning  

- du ska fundera på hur vi blir påverkade av media genom t ex val av nyheter och bilder 

- du ska känna till och kunna använda relevanta begrepp inom området 

Genus i media 

-du ska undersöka hur genus framställs i media 

Källkritik 

- du ska kunna de källkritiska principerna och källkritiskt granska media

Hur ska vi jobba med avsnittet?

- genomgångar samt korta filmsnuttar 

- ordkunskap 

- övningar med t ex dagstidningar 

- diskussioner kring olika mediedilemman 

- bildanalyser

- använda boken s. 43-68

 

Hur ska målen redovisas?

 - läxförhör s. 45-49 samt 56-57

- källanalysuppgift 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sv Sh
Kopia av Samhällskunskap - Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källhantering
Elevenkan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: