Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i september

Skapad 2017-08-17 14:56 i Söderskolan Flen
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska studera instruktioner tills du kan skriva instruerande texter som är så tydliga så de går att följa utan gissningar.

Innehåll

Du ska läsa spelregler, recept, beskrivningar och andra instruktioner.

Du ska göra övningar i Zick Zack.

Du ska göra muntliga instruktionsövningar.

Du ska skriva flera enkla instruktioner.

Du ska återkoppla på andras texter och förbättra din egen med hjälp av återkoppling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Matris för instruerande text

E
C
A
INNEHÅLL
 • Sv  E 6
Du har ett begripligt innehåll, de viktigaste delarna i instruktionen finns med.
Du har ett relativt tydligt innehåll och alla delar i instruktionen finns med.
Du har ett tydligt innehåll och alla delar i instruktionen finns med, med detaljer och förtydligande exempel
STRUKTUR
 • Sv  E 6
Strukturen fungerar tillräcklig bra för att man ska förstå instruktionen, fast man får gissa här och där: * Instruktionerna kommer i rätt ordning, även om du har glömt vissa. * Du har gjort numrerade punkter. * Du har försökt dela in texten i stycken.
Strukturen är relativt tydlig: * Instruktionerna kommer i ordning och är ganska tydliga. * Du börjar instruktionerna med tidsord innan verbet, eller gör numrerade punkter, * Du har delat texten i stycken med underrubriker.
Strukturen är tydlig : * Alla instruktioner är med. De är tydliga och kommer i en logisk ordning. * Du binder ihop varje instruktion med meningen innan, så att det blir ett flyt i texten. * Du har delat texten i stycken med lämpliga underrubriker där det behövs.
SPRÅK
 • Sv  E 6
Viss språklig variation: * Du varierar orden lite grann, så texten inte blir för tjatig. * Du skriver egentligen korta meningar men sätter ibland ihop flera stycken med för många "och". * De flesta meningar är riktigt byggda. * Det finns vissa tempusfel, men oftast står verben i rätt form.
Ganska god språklig variation: Du varierar orden, och prövar en del mer avancerade. * Du gör meningarna längre genom att använda sambandsord. * De flesta meningar är riktigt byggda och du försöker variera dem. * Verben står i rätt form, utom på något ställe.
God språklig variation: * Du väljer passande ord som höjer kvaliteten. * Du binder ihop meningar med varierade sambandsord, så det blir flyt i texten. * Meningsbyggnaden är riktig och varierad. * Du blandar inte tempus.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
* Punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken används, men inte på alla ställen. * Stor/liten bokstav används oftast rätt, men glöms bort här och där. * Man förstår texten fast det finns en del stavfel.
* Punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken används oftast rätt. * Stor/liten bokstav används oftast rätt. * Det finns få stavfel i texten och de som finns är i ovanliga, svårstavade ord.
* Punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken används rätt. * Stor/liten bokstav används rätt. * Du stavar i stort sätt helt rätt.
GE RESPONS
Ge tips och idéer till din responskompis, hur han/hon kan ändra i sin instruktion för att den ska bli tydligare.
 • Sv  E 6
Du ger tips om textens form, stavning, utseende och längd. Du ställer frågor om sådant du inte förstår.
Du ger tips om vad som glömts och berömmer det som är bra. Du ställer frågor om sådant du tycker skulle vara med i texten.
Du ger tips om vad som fattas, hur texten kan bli tydligare och beskriver varför det som är bra är bra. Du ställer frågor som får författaren att börja tänka.
TA RESPONS
Använda dig av tipsen/idéerna du fick av din responskompis och ändra i din instruktion,.
 • Sv  E 6
Du använder några av tipsen på några ställen.
Du förbättrar det som kompisarna tipsar om.
Du går igenom och förbättrar hela texten, när du har läst kompisarnas tips.
FÖRSTÄRKA MED BILD
 • Sv  E 6
Instruktionen blir mer lockande att läsa tack vare bilden/bilderna, men den gör inte instruktionen lättare att följa.
Bilden/bilderna gör några av delarna i instruktionen lättare att följa
Bilden/bilderna hjälper läsaren att följa instruktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: