👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasaskolans mall för planeringar

Skapad 2017-08-17 14:59 i Vasaskolan Ludvika
Mall för pedagogisk planering för Vasaskolan utifrån Ludvika kommuns mall.
Grundskola 1 – 9
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Begreppslig förmåga

 • Förstå innebörden av begreppen.
 • Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
 • Relatera begreppen till varandra.

 

Metakognitiv förmåga

 • Välja mellan olika strategier.
 • Pröva och ompröva.
 • Avgöra rimligheten.
 • Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.
 • Värdera.
 • Reflektera.
 • Tolka.
 • Ha omdömen om.

 

Analysförmåga

 • Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
 • Förmåga att hantera information.
 • Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information.
 • Skilja mellan fakta och värderingar.

 

Kommunikativ förmåga

 • Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
 • Framföra och bemöta argument.
 • Samtala.
 • Presentera.
 • Diskutera.
 • Motivera.

 

Procedurförmåga

 • Se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
 • Jämföra: Likheter och skillnader. För- och nackdelar.
 • Beskriva orsaker och konsekvenser.
 • Föreslå lösningar.
 • Förklara och påvisa samband.

Hur ska vi lära oss detta?

Vad som kommer att bedömas:

Hur du får visa vad du kan:

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Matriser

Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt