👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat

Skapad 2017-08-17 15:01 i Söderskolan Flen
Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Varför har vi olika årstider? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat". Hur kommer vädret att förändras de närmaste årtiondena om atmosfären forsätter att värmas upp genom ökat utsläpp av växthusgaser? Vad kan var och en bidra till för att minska den mänskliga påverkan på vårt klimat?
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Varför har vi olika årstider? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat" Hur kommer vädret att förändras de närmaste årtiondena om atmosfären forsätter att värmas upp genom ökat utsläpp av växthusgaser? Vad kan var och en bidra till för att minska den mänskliga påverkan på vårt klimat? Väder och klimat kommer vi att arbeta med i 6 veckor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

¤ Förstå hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
¤ Förstå betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.
¤ Ha vetenskap om hur olika vädertyper bildas.
¤ Kunna förklara några olika väder.
¤ Veta hur man på ett bra sätt klär sig för attt skydda sig mot väder och vind.
¤ Känna till jordens olika klimatzoner.

Bedömning - vad som ska bedömas 

Jag kommer att bedöma dig utifrån
- hur aktiv du är på lektionerna.
- förklara muntligt,skriftligt och genom bilder skillnader och likheter på olika årstider.
- förklara skriftligt och muntligt hur olika väder bildas.
- din förmåga att kunna mäta väder och skriva upp vilken temperatur det är.
- redovisa väder och temperaturobservationer i diagram

 

Undervisning och arbetsformer


Vi kommer göra en del enkla undersökningar.
Vi kommer ha genomgångar om olika väder och väderfenomen.
Vi kommer titta på olika vädersymboler.

Vi kommer att se olika undervisningsfilmer om väder och väderfenomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Väder

På väg att nå målen
Når målen
Når målen väl
Når målen mycket väl
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera underökningar på olika sätt
Du behöver stöd för att göra enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer enkla bilder till.
Du gör utvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Du gör välutvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Jämförelser
Din förmånga att kunna göra jämförelser.
Du kan med handledning göra enkla jämförelser om t ex likheter och skillnader när det gäller olika årstider.
Du kan göra enkla jämförelser om t ex likheter och skillnader när det gäller olika årstider.
Du kan göra jämförelser om t ex likheter och skillnander när det gäller olika årstider.
Du kan göra utvecklande jämförelser om t ex likhethet och skillnader när det olika årstider.
Utföra undersökningar
Läsa av en termometer
Du kan ännu inte läsa av en termometer.
Du kan läsa av termometer.
Du kan läsa av en termometer och samt räkna ut temperatur skillnader.
Begrepp
Du har ännu inte visat grundläggande kunskaper inom området väder.
Du har grundläggande kunskaper inom området väder och visar det genom att ge exempel och beskriva t ex hur olika väderfenomen bildas.
Du har goda kunskaper inom området väder och visar det genom att förklara och beskriva t ex hur olika väderfenomen bildas.
Du har mycket goda kunskaper inom området väder och visar det genom att förklara och beskriva utvecklande hur t ex olika väderfenomen bildas.
Kommunicera
Förmågan att använda kunskaper i fysik, biologi och kemi för att kommunicera och ta ställning
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.