👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och örat år 6

Skapad 2017-08-17 15:11 i Jörlandaskolan Stenungsund
Grundskola 6 Biologi Fysik
Du kommer att arbeta med: - Hur du uppfattar ljud - Vad ljudvågor är - Lite om hur örats anatomi ser ut - Hur vi kan skadas av ljud och hur du skyddar din hörsel

Innehåll

Period 

Vecka 34-39

 

Konkreta mål för eleven

 

 

Eleven ska kunna beskriva vad ljud är, hur det uppkommer och beter sig i olika situationer.

Eleven ska kunna redogöra för örat och dess delar och hur vi uppfattar ljud.

Eleven ska kunna utföra experiment om ljud och örat och dra slutsatser ifrån sina iakttagelser.

Eleven ska kunna skriva en enkel rapport om sina undersökningar.

Det här ska vi göra/arbetssätt och arbetsformer

Läsa och ta reda på fakta om ljud och örat.

Se filmer om ljud och örat.

Göra experiment om ljud.

 

 

Detta ska bedömas ( kunskapskrav och övergripande mål)

 

Eleven vet hur ljud uppkommer och kan redogöra för hur man kan förebygga hörselskador.

Eleven kan berätta om örats uppbyggnad och hur vi kan höra.

Eleven kan genomföra experiment och dra slutsatser från sina iakttagelser.

 

Dokumentation

Bedömningen skrivs i unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6