👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Medier och opinion

Skapad 2017-08-17 15:18 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radio, tidningar eller olika medier på internet. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om medier. Vilken roll spelar medier i samhället? Hur skulle vi klara oss utan medier? Hur vet jag om det jag läser, ser eller hör om är sant? Hur påverkas vi av medier? Många spännande frågor kommer vi att få svar på.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • Ge exempel på olika typer av medier
 • Kunna definiera vad en nyhet är
 • Förklara vad tryckfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet innebär och vilka gränser som finns för dessa
 • Diskutera vad sociala medier är och hur sociala medier påverkar oss
 • Förklara mediernas roll i en demokrati
 • Veta hur du ska agera källkritiskt
 • Kunna skilja reklam från information

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha lärarledda lektioner.

Vi läser och går igenom texter ur vårt arbetsmaterial på Gleerups portal. Vi arbetar också med de övningar som finns att tillgå där.

Vi kommer att bedöma...

I detta arbetsområdet bedöms:

Begreppsprov - förklara ord.

Din medverkan i diskussioner.

Dina uppgifter i Gleerups portal.

Dina eventuella övriga inlämningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6