👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi - kolets kemi åk 9

Skapad 2017-08-17 15:51 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
Du kommer att lära dig om:

•Kolets kretslopp

•Organisk kemi

•Kolväten

•Alkoholer och estrar

•Renlighet (Hur det fungerar med tvål, tvättmedel mm)

Innehåll

Tidsperiod.

HT-17

Så här kommer vi att arbeta

Genomgångar

Praktiskt/laborationer

Skriftlig redovisning - Laborationsrapporter,Skriftliga prov, Inlämningsarbeten

Muntlig redovisning - Muntliga klassrumsdiskussioner samt ev. muntliga pro

 

 

Syfte/Förmågor att utgå ifrån

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Centralt innehåll
 • Ke 4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke 7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke 7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

 

 Kunskapskrav-Bedömning

Bedömning ske kontinuerligt under lektionstid, vid dissektioner samt skriftliga prov.

bedömning dokumenteras i bedömningsmatriser.