Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion Bärfisarna

Skapad 2017-08-17 16:26 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Vi möter en helt ny miljö och rutiner med vår utegrupp Bärfisarna. Terminen startas upp med "kompisveckor" för att skapa de bästa förutsättningarna för ett tryggt och lärande klimat tillsammans.

Innehåll

Bakgrund

Bärfisarna har natur som inriktning och har vår hemvist på Råå där vi har möjlighet till flera olika utemiljöer som strand, hav, skog-och buskage områden etc. Vi vill skapa en arena där barnen får upptäcka naturen på egna villkor och bli mötta av medutforskande pedagoger som möter deras nyfikenhet och letar svar tillsammans.

Med en helt ny grupp kommer vi fokusera de första veckorna på att skapa bra relationer och gemenskap tillsammans. Etablera trygghet och leklust till vår nya miljö genom att erbjuda nedanstående.

 

 Erbjudande   

 • Vi tillför lekmaterial som rockringar, luppar, trampstyltor, ritböcker, lekdjur med mera. Samt presenterar och visar naturens egenskaper kring stugan och våra andra platser runt Råå. 

 

 • Syfte: För att övergången från våra avdelningar på Solrosen till att vara en utegrupp ska vara lustfylld   med material som lockar till lek, där många kompisar kan samarbeta och utvecklas tillsammans. Upptäcka ny leklust med vad naturen har att erbjuda där vi skapar förutsättningar för att utveckla vår fantasi.

 

Erbjudande

 • Tillsammans och i mindre grupper kommer vi fokusera på att introducera varierande lekar där barnen får möta nya utmaningar och kamrater.
 •  Att barnen upplever glädje, frihet och fantasi med vänner/miljö. Samarbetar och övar sig i problemlösning. Känner trygghet och lust i att lära och leka.

 

 

 Arbetssätt

- Jobbar aktivt med våra målstyrda erbjudanden

- Vi observerar och deltar samt stöttar barnen i deras nya vardag

- Vi lyssnar in deras idéer och tankar och är lyhörda för dessa

- har ett tillåtande klimat och mycket utrymme för fri lek

 

 

Dokumentation

- fotografera och filma

- pedagogisk dokumentation i text, film och bilder som läggs som inlägg på barnens enskilda lärloggar

- skriva dagbok där ni som vårdnadshavare även kan följa våra dagar på Råå

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: