Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT- Snäckan, 17-18

Skapad 2017-08-17 17:48 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

IKT

Var är vi?

 • Vi kommer att fokusera på IKT under år 17-18. 

 

 • För att få in IKT i verksamheten kommer vi att använda oss mer av Ipads, dator och projektor. Projektorn tänker vi använda till att skapa olika miljöer där vi även vill få in material som uppmuntrar barnen till att utforska och skapa. Datorn och Ipads kommer att användas till bl.a. QR- koder, klipp och appar som är aktuella utifrån temat och det barnen är intresserade av. 

 

 • Till avdelningen planeras det att bygga en KUB där till exempel bilder och klipp kan projiceras. 

 

 

Vart ska vi?

 

 • Genom att använda oss mer av Ipads, dator och projektor vill vi skapa möjlighet till ett utforskande arbetssätt. Barnens intressen och temat kommer lägga grunden för ett projekterande arbete, där vi under en tid fördjupar oss inom det område som hamnar i fokus.

 

 • Få in SUA i detta. 

          - TAKK

Hur gör vi?

A. För att få in IKT i verksamheten kommer vi att använda oss mer av Ipads, dator och projektor. Projektorn tänker vi använda till att skapa olika miljöer där vi även vill få in material som uppmuntrar barnen till att utforska och skapa. Datorn och Ipads kommer att användas till bl.a. QR- koder, klipp och appar som är aktuella utifrån temat och det barnen är intresserade av. 

 

B. Projektor kommer att finnas tillgänglig på avdelningen och en KUB kommer att byggas. 

 

C. QR- koder och appar ska leda till en del av de aktiviteter och sånger som finns med i samband med samlingen. 

 

D. Genom "Vännerna i Kungaskogen" och storsamlingarna kommer IKT att lyftas på olika sätt. 

 

Hur blev det?

A. HT: Vi har filmklipp som visas i samlingen för att förstärka det vi pratar om. Vårt projekterande arbete har lett in oss på språk och länder. Vi har använt oss av dator och Ipads. Tillgängliga material finns för att fånga barnens intresse, vilket har gjort att barnen vill vara med och utforska. Vi har pratat om att man kan prata olika språk, gjort flaggor och detta har lett in oss på hur man tar sig till andra länder, fordon. Barnen har lekt att de åker flygplan och buss.

Vi har byggt upp "ett flygplan" på avdelningen där barnen har lekt flygvärdinnor och piloter. Klipp på datorn har förstärkt det som vi leker/ dramatiserar. 

VT: En av plattorna har 4G och den har tagit med till b.la. skogen. Exempelvis har barnen letat efter spår i snön och tagit kort på dessa. Vi tänker använda oss mer av den under våren då det finns mer att upptäcka i naturen. 

B. HT: Det finns en KUB på avdelningen. Lakan har inhandlas. Barnen leker i KUBEN (ramen) och det har blivit som ett litet "rum i rummet". 

Vi har en overhead som vi har använt för att göra skuggor i KUBEN. Barnen vill göra "sagor" genom att lägga olika föremål på overheaden.

Projektorn har använts för att skapa olika miljöer. Barnen har genom detta inspirerats till att dramatisera - Julspel. Vi får se vad barnen intresseras av och om vi kan bygga vidare på temat (länder och språk). Vi har pratat om hur man tar sig till andra länder och vilka fordon som finns. Dessa miljöer kan skapas i KUBEN- åka flygplan, buss, tåg mm. 

Vi känner att det behövs mer förberedelse för att hitta bra material som kan projiceras. När projektorn var ny testade vi olika miljöer, men för att ge mer inspiration vill vi även få in mer rekvisita utifrån det intresse/tema som är aktuellt. Vi fick projektorn V.51 och vi har därför inte hunnit komma igång.

VT: Vi har använt oss mycket av projektorn under denna vecka vi har den tillgänglig på avdelningen. Ipaden har kopplats upp och projicerat videoklipp kopplat till temat (länder och språk). Barnen har fått se hur de ser ut i de länder vi pratar om på Youtube och vart de ligger på kartan genom Google Earth- appen. För att få en lugn miljö har vi även haft mönster (kalejdoskop) med avslappnande musik. 

Benens lekar har gjort att även annat har projicerats i kuben. Mycket hör ändå till vårat tema som nu lett oss in på djur som finns i världen och bokstäver. På lärplattorna söker vi efter fakta, bilder och filmklipp om djur.

Barnen är intresserade av musik och dans, därför har "Just Dance" projicerats. Genom det får de öva koordination, motorik och kroppsuppfattning. 

C. HT: QR- koder har gjorts till samlingen. Dessa leder till bokstäver, siffror och andra aktiviteter. QR-koder kan även leda till olika tecken, TAKK. 

VT: QR- koder som leder till sagor finns tillgängligt på avdelningen. Barnen får en Ipad och kan sitta och lyssna och se bilder på Youtube. 

Genom "Vännerna i Kungaskogen" har vi fått gå en promenad i skogen med våra lärplattor och letat efter QR- koder. Dessa leder till tecken för bl.a olika djur och insekter som finns i skogen. 

Vi har fått tillgång till den pedagogiska appen "Jaramba" för förskolan och det blir pedagogernas ansvar att utforska appen. I båda grupperna används Jaramba. Ett av de områden som kan väljas är språk, där barnen bl.a kan öva sig på att lyssna, ljuda och stava.

D. HT: Utifrån "Vännerna i Kungaskogen" har vi börjat jobba med språk och barnen har delat med sig av vilka språk de kan. Med hjälp av datorn har vi använt oss av Google translate för att lyssna på ord och skriva ord på olika språk. Detta fångade inte alla barn, men alla är med och lyssnar i samlingen. På YouTube har vi hittat en sång som vi lär oss i samlingen om hur man säger "hej" på olika språk.  

VT: Nya vänner har kommit till Kungaskogen och vi får lära oss om årstider. Vännerna har med hjälp av projektorn visat hur man tecknar olika insekter. Vi kan söka efter filmklipp och bilder för att hitta tecken för olika djur och sånger. 

 

Utvärdering, 21/6-18

När projektorn finns tillgänglig på avdelningen så används den mycket och det har fungerat bra. Vi önskar att få ha ateljén oftare för att även kunna använda den projektorn de veckor vi inte har den mobila. Det vi har projicerat har förstärkt det vi pratar om utifrån temat, då vi har kunnat leta på fakta, filmklipp och bilder. Vi har även skypat med ett av barnen som inte kunde vara med när vi avslutade ett av våra projekt. 

Det har känts kul och naturligt att använda mer IKT. Det som har varit mindre bra är då barnen önskar att få ha en Ipad, då det blir tjafs om hur vi fördelar tiden och vad de ser eller gör på Ipaden. Till nästa år vill vi vara mer tydliga med att det är en "Lärplatta". 

Vi har inte använt KUBEN på det sätt som var tänkt. Det hade räckt med att ha en vit duk. Kubens placering och rummet gör det svårt att få till miljöerna i den. KUBEN har nu istället blivit en affär och vi tänker oss att den kan ändra karaktär. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: