Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good news! åk 7

Skapad 2017-08-17 17:49 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 Engelska
No news is good news...?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig produktion samt grammatik och "skrivregler".

Bedömning - vad och hur

Fokus på och bedömning av muntlig produktion i form av klassrumsdiskussioner (även i grupp)  och presentation av en god nyhet. Fokus på och bedömning av skriftlig produktion då ni skriver en artikel (baserad på en intervju) på engelska.

Undervisning och arbetsformer

Läsförståelse: vi läser och diskuterar olika nyheter, ni får leta egna goda nyheter att presentera. Hörförståelse: vi tittar på delar av dokumentär och TED-talks av och med Hans Rosling som fokuserar på det positiva i världen. Muntligt: vi diskuterar nyheter, bland annat hur de skapas, varför, hur de sprids och vilka effekter nyheter har. Skriftligt: ni genomför en intervju (ensam eller i par) med en äldre person i syfte att ta reda på om det verkligen var bättre förr. Intervjun ska resultera i en artikel om personen och händelserna som framkommer under intervjun. Skriven på engelska såklart. Inför detta tittar vi på hur en artikel ser ut och hur man skriver en sådan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: